АРМАТУРА И ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ПИВОВАРЕННОЙ, МОЛОЧНОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ

0 Комментарии

Содержание

→ %d0%9f%d0%b5%d0%bb%d1%8e%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0, перевод на русский

Разом із продюсерами танцювальної музики Інґом Кайсом (Ingo Kays) та Тоні Катанья (Catania), він записав свій перший сингл «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)» — пісня, що розраховувалась надихнути дітей-заїк долати свої страхи.

Работая с танцевальными продюсерами Инго Кэйсем и Тони Катанья, он записал свой первый сингл «Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)», намереваясь при помощи этой песни помочь детям, страдающим заиканием, перебороть эту болезнь.

WikiMatrix

“Я, Господь зв’язаний своїм обіцянням, коли ви робите те, що Я кажу; але, коли ви не робите того, що Я кажу, ви не маєте обіцяння” (див. УЗ 82:10).

“Я, Господь, обязан, когда вы делаете то, что Я говорю; но когда вы не делаете то, что Я говорю, вы лишены обещания” (У. и З. 82:10).

LDS

Рівень грамотності 76% — вище, ніж середній національний рівень в 59,5%; грамотність серед чоловіків становить

82%, серед жінок 71%.

Уровень грамотности 76 % — выше, чем средний национальный уровень в 59,5 %; грамотность среди мужчин составляет 82 %, среди женщин 71 %.

WikiMatrix

Вона розповсюджує мільйони [19 мільйонів кожного номера] примірників своїх журналів близько 60 [фактично 81] мовами, у тому числі мовами піджин, хілігайнон та зулу.

Она распространяет миллионы [19 миллионов каждого выпуска] экземпляров своего материала примерно на 60 [в настоящее время на 81] языках, в том числе на языках пиджин, хилигайнон и зулу.

jw2019

Тролейбус МТБ-82 оснащувався трьома типами гальмів (не враховуючи згаданого вище рекуперативного — так як з його допомогою не можна уповільнити тролейбус при швидкості нижче 55 км/год) — електродинамічним, пневматичним та ручним механічним гальмом.

Троллейбус МТБ-82 оснащался тремя типами тормозов (не считая упомянутого выше рекуперативного — так как с его помощью нельзя замедлить троллейбус при скорости ниже 55 км/ч) — электродинамическим, пневматическим и ручным стояночным механическим.

WikiMatrix

При педагогічному університеті створено навчально-науковий комплекс у складі Довгинцівської педагогічної гімназії, Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді, Довгинцівського гуманітарно-технічного ліцею, Криворізького колегіуму No

81, Криворізьких середніх загальноосвітніх шкіл No 91 і No 69.

При университете создан учебно-научный комплекс в составе Долгинцевской педагогической гимназии, Криворожского областного лицея-интерната для сельской молодёжи, Долгинцевского гуманитарно-технического лицея, Криворожского коллегиума No 81, криворожских средних общеобразовательных школ No 91 и No 69.

WikiMatrix

▪ «Щодня в судах Південно-Африканської республіки розглядають справи 82 дітей, яких звинувачують у «зґвалтуванні або в жорстокому поводженні з іншими дітьми».

▪ Ежедневно в ЮАР осуждаются

82 ребенка за «изнасилование или словесное оскорбление других детей».

jw2019

Загальна кількість шахістів, які брали участь у турнірі становила 729 (серед них 243 гросмейстери, 132 міжнародні майстри, 81 майстер ФІДЕ, 22 кандидати у майстри спорту.

Общее количество шахматистов, участвовавших в турнире, составило 729 (среди них 243 гроссмейстеров, 132 международных мастера, 81 мастер ФИДЕ, 22 кандидата в мастера спорта.

WikiMatrix

Частка заміжніх була більшою, ніж у слободах — 82% (850 осіб), а вдів — трохи меншою — 4% (41 особа).

Доля замужних была больше, чем в слободах —

82% (850 чел.), а вдов — несколько меньше — 4% (41 чел.).

Literature

* Прочитайте повністю перший абзац на сторінці 82 і зверніть увагу, що Іван Христитель назвав Джозефа і Олівера своїми “товаришами у служінні”.

* Прочитайте весь первый абзац на странице 89 и обратите внимание на то, что Иоанн Креститель назвал Джозефа и Оливера “братья-служители мои”.

LDS

Діаметр циліндра 81 мм (3.2 дюйми), хід поршня 71 мм (2,8 дюйми), робочий об’єм 4390 куб. см. Об’єм одного циліндра рівний 365 куб. см (звідси й індекс моделі).

Диаметр цилиндра 81 мм (3.2 дюйма), ход поршня 71 мм (2,8 дюйма), рабочий объем 4390 куб. см. Объем одного цилиндра равен 365 куб. см (отсюда и индекс модели).

WikiMatrix

Упродовж тижня, у рамках якого проводилось дослідження, телевізор дивилося 82 відсотки італійців, «які сиділи перед екраном у середньому трохи менше ніж 5 годин» на день, як повідомила газета «Репуббліка».

В газете «Репубблика» утверждалось, что в неделю опроса 82 процента итальянцев смотрели телевизор, «и они просиживали у экранов в среднем чуть меньше пяти часов» в день.

jw2019

Ізраїль переміг з піснею «A-Ba-Ni-Bi», виконаною Іхцар Коуен й Альфабета.

Израиль победил с песней «Аbanibi», исполненной Изхаром Коэном и группой «Alphabeta».

WikiMatrix

У фільмі Генрі прийшов з минулого через 4 роки після смерті, а в книзі він прийшов, коли Клер було 82.

В фильме Генри пришёл из прошлого через 4 года после смерти, а в книге он пришёл, когда Клэр было 82.

WikiMatrix

Я припустив, що тут є якась форма синдрому Аспергера[81] чи щось подібне.

Я предположил, что тут имеется какая-то форма синдрома Аспергера[82] или что-нибудь похожее.

Literature

Якщо ви хочете одержати примірник свіжого номера «Пробудись!», який тепер публікується 81 мовою, зверніться, будь ласка, до місцевих Свідків Єгови або напишіть на одну з найближчих адрес, що на 5-й сторінці.

Если вы желаете получить новый выпуск «Пробудитесь!», который издается сейчас на 81 языке, обратитесь к Свидетелям Иеговы, живущим с вами по соседству, или напишите по одному из адресов, указанных на странице 5.

jw2019

А швидкість все зростає: 80 500… 81 000… 85 000… 90 000… Хотенков знову сідає і гладить собі коліно.

А скорость все растет: 80500… 81000… 85000… 90000… Хотенков снова садится и гладит себе колено

Literature

Господь сказав нам: “І належить кожній людині, яку було попереджено, попередити свого ближнього” (УЗ 88:

81).

Господь сказал нам: «Каждому предупрежденному человеку надлежит предупредить ближнего своего» (У. и З. 88:81).

LDS

Щоб не були, як він мовляв, des pianistes en costume de bal masqué[81].

И музыканты не должны были быть, как он выражался, des pianistes en costume de bal masque[38].

Literature

20 травня 1968 року, гармата Д—81 була прийнята на озброєння під позначенням 2А26 в складі Середній танк «Об’єкт 434».

20 мая 1968 года, пушка Д-81 была принята на вооружение под обозначением 2А26 в составе среднего танка «Объект 434».

WikiMatrix

81] Втечею краще уникнуть біди, ніж загибелі ждати».

«Много лучше хоть бегством спастись от беды, чем погибнуть»».»

Literature

28 грудня з початком роботи метрополітену на першій колії знову почав функціонувати човник «Діловий центр» — «Парк Перемоги», тільки тепер у вигляді семивагонного складу 81-760 / 761 «Ока».

28 декабря с началом работы метрополитена на I пути вновь начал функционировать челнок «Деловой центр» — «Парк Победы», только теперь в виде семивагонного состава 81-760/761 «Ока».

WikiMatrix

Список недоліків МТБ-82 був значно більш об’ємним, причому це стосувалося як роботи водія, так і комфорту пасажирів.

Список недостатков МТБ-82 был значительно более объёмным, причём это касалось как работы водителя, так и комфорта пассажиров.

WikiMatrix

Штурман Маріано визначив координати місця катастрофи як 81°14′ пн. ш.

Штурман Мариано определил координаты места катастрофы как 81°14′ с. ш.

WikiMatrix

Рибогосподарський фонд, що займає площу 27,8 тис. га, складається з 81 водоймища, з яких 59 водоймищ придатні до рибогосподарської діяльності.

Рыбохозяйственный фонд, занимающий площадь 27,8 тыс. га, состоит из 81 водоёма, из них 59 водоёмов пригодны к рыбохозяйственной деятельности.

WikiMatrix

Маринованная капуста «Пелюстка»

Общие данные
Реал. вес 0 грамм
Вес 4 398 грамм
Калории* 51
Цена 2,89
Ручной вес 0 грамм
Ручные калории 0
Ручная цена 0
Белки* 1,04
Жиры* 3,47
Углеводы* 4,96
Кол-во ингр. 9
* белки, жиры, углеводы, калории и цена подсчитаны на 100 грамм
Список продуктов
id Название Количество
продукта
Коэфф
е.и.
Вес в граммах Калории Белки* Жиры* Углеводы*
34Капуста белокочанная1 кочан9,08908241,80,14,6
48Свекла2 штук0,82164371,8010,6
43Морковь2 килограмм102000271,30,17,2
54Чеснок2 зубчик0,0361496,360,533,06
205Вода1 литр1010000000
1867Уксус 9%0,5 стакан210011003
1294Растительное масло150 миллилитр0,01150900099,90
91Соль2 столовая ложка0,3600000
90Сахар10 грамм0,01103870099,98
ИТОГО СУММАРНОЕ
(с учётом количества продукта и единиц измерения):
  4398 2228 45,68 152,79 218,13
ИТОГО НА 100 ГРАММ: Для подсчёта калорий подставлены следующие значения: Для подсчёта белков подставлены следующие значения: Для подсчёта жиров подставлены следующие значения: Для подсчёта углеводов подставлены следующие значения: (2228 / 4 398) * 100 (45,68 / 4 398) * 100 (152,79 / 4 398) * 100 (218,13 / 4 398) * 100 = = = = 50,65 1,04 3,47 4,96

лучшие рецепты приготовления, пошаговое описание, фото, видео

Добавить в избранное

Капуста пелюстка по внешнему виду очень напоминает крупные лепестки цветов. В переводе с украинского это слово и обозначает лепестки — «пелюстки». Розовый цвет капустным листьям придаёт свёкла, а вкус этой привлекательной закуски зависит от состава маринада. В некоторых домашних рецептах такую засолку называют «пилюской». О том, как вкусно приготовить квашеную капусту по простым рецептам, читайте далее в статье.

ПоказатьСкрыть

Выбор и подготовка ингредиентов

Осенью белокочанную капусту можно посолить, заквасить, замариновать. Соление и квашение — старинные классические рецепты приготовления. В старину капусту заготавливали в бочках. Маринование — наиболее востребованный и актуальный способ заготовки капусты в наше время.

Для приготовления блюда понадобятся капуста и свёкла. Кроме этого, в рецепт могут входить морковь и чеснок. Сезон приготовления — осень.

При солении консервирующее действие обеспечивает соль. Её в составе рассола должно быть не менее 10%. При таком количестве патогенные микроорганизмы погибают. При мариновании консервация осуществляется с помощью пищевой кислоты. Продукт погружают в маринад, и чем дольше он будет в нём находиться, тем интенсивнее будет вкус.

Использование зимних сортов является обязательным условием успешного заквашивания. Подберите средние по размеру головки. Поскольку кочан разрезают на дольки, как апельсин, то небольшие дольки удобнее подавать к столу целыми. Их обязательно моют, удаляют верхние покровные листья, разрезают на части. В некоторых рецептах предлагают удалять кочерыжку. Морковь и свёклу моют, бланшируют в кипятке до полуготовности. Снимают кожуру, срезают повреждённые места.

Важно! Для работы с маринадами и рассолами допускается использовать только посуду, которая не вступает в реакцию с кислотами. Это может быть эмалированная, нержавеющая кастрюля или миска.

Рецепт капусты пилюски

Сочетание капусты со свёклой встречается во многих рецептах. Такое блюдо можно подавать как гарнир к мясным блюдам, употреблять отдельно или в составе других салатов.

Классический рецепт

7 кг48 часов

Шаги

12 ингредиентов

Видео-рецепт
 • капустная головка

  5 кг

 • борщевая свёкла

  600 г

 • чеснок

  2 головки (10–12 зубчиков)

 • острый красный перец

  1 стручок

 • гвоздика

  6–7 шт.

 • душистый перец горошком

  15–20 шт.

 • лавровый лист

  7 шт.

 • растительное масло

  250–300 г

 • уксус 9%

  200–250 г

Пищевая ценность на 100 г:

Калорийность

35 ккал

 1. Подготовленную вымытую капустную головку режут крупными кусками.
 2. Свёклу моют. Кожуру счищают. Нарезают брусочками.
 3. Головку чеснока очищают, дольки режут на крупные части.
 4. Эмалированную кастрюлю без сколов и повреждений моют с содой и обдают кипятком.
 5. Складывают в ёмкость подготовленные овощи слоями: свёкла, чеснок, капуста и повторяют ту же последовательность, пока не закончатся овощи.
 6. В овощную смесь добавляют масло растительное.
 7. В отдельной кастрюле кипятят 1 л воды.
 8. После закипания в воду кладут все специи. Засыпают соль и сахар. Дают прокипеть 1 минуту.
 9. Добавляют уксус. Снимают с огня. Готовый маринад аккуратно льют в овощи. Жидкость должна полностью покрывать их.
 10. Сверху размещают пластиковую тарелку. На неё устанавливают груз. Это может быть бутылка с водой (1,5–2 л).
 11. Оставляют продукт на 2 суток при температуре +15…+21°С.
 12. Когда пилюска будет готова, её можно поставить в холодильник.
 13. Классический рецептВидео-рецепт: Классический рецепт

Важно! Ломтики свёклы из маринада после того, как они отдали свой сок, выбрасывают. В маринованном виде они не вкусные.

По-украински

8-9 кг5 суток

Шаги

9 ингредиентов

 • головка капусты

  6 кг

 • борщевая свёкла

  1,5 кг

 • чеснок

  2–3 головки

 • перец чёрный горошком

  40 шт.

 • лист лавровый

  6 шт.

Пищевая ценность на 100 г:

Калорийность

72 ккал

 1. Соль и сахар растворяют в холодной кипячёной воде. Допустимо брать бутилированную воду.
 2. Кочан очищают от покровных листьев, моют, делят на 12 долек. Кочерыжку в этом рецепте не удаляют. Она удерживает листья вместе.
 3. Свёклу моют, бланшируют до полуготовности, счищают кожуру. Нарезают небольшими пластинками.
 4. Чеснок очищают. Зубчики раздавливают.
 5. В подготовленную эмалированную кастрюлю укладывают овощи послойно. Между слоями добавляют специи, равномерно распределяя их по всему объёму продукта.
 6. Подготовленную заготовку заливают водой, в которой растворены соль и сахар.
 7. Заготовка должна быть полностью покрыта маринадом.
 8. Сверху устанавливают пластиковую тарелку и на неё бутылку или банку с водой.
 9. Брожение происходит при температуре +15…+21°С. Продукт оставляют в кухне мариноваться на 5 дней. Ежедневно тарелку прижимают, чтобы из капусты выходил воздух и процесс маринования был более интенсивным.
 10. Через 5 дней гнёт убирают. Кастрюлю закрывают крышкой и выносят на холод. Это может быть холодильник, погреб, балкон.

Знаете ли вы? Квашение капусты на Руси начинали 8 октября. Считалось, что такая заготовка может храниться дольше других до 8 месяцев.

С морковью

10 кг3 дня

Шаги

12 ингредиентов

Видео-рецепт
 • головка капусты

  6 кг

 • борщевая свёкла

  1–1,2 кг

 • морковка

  0,5 кг

 • лист лавровый

  6–8 шт.

 • чеснок

  8 зубчиков

 • перец острый стручковый

  2 шт.

 • перец чёрный горошком

  30 шт.

 • растительное рафинированное масло

  250–300 мл

 • уксусная кислота 70%

  14 ст. л.

Пищевая ценность на 100 г:

Калорийность

29 ккал

 1. Капусту моют. Разрезают кочан пополам. Затем каждую половину разрезают ещё на 6 долек.
 2. Большую часть кочерыжки срезают, но так, чтобы оставить часть, за которую держатся листья.
 3. Морковь и свёклу очищают, моют и нарезают небольшими кусочками.
 4. Перец и чеснок режут крупными частями.
 5. В чистую подготовленную эмалированную кастрюлю укладывают овощи. Слои уплотняют. Самый верхний слой делают свекольным.
 6. В отдельной кастрюле из воды и специй заваривают маринад. Как только вода закипит, в неё всыпают сахар, соль.
 7. Снимают с огня и добавляют уксусную кислоту. Горячий раствор соединяют с овощами.
 8. Накрывают овощи плоской тарелкой. Устанавливают сверху гнёт.
 9. Оставляют на 2–3 суток. Употреблять в пищу блюдо можно через день. В последующем капуста просто будет приобретать более интенсивный оттенок за счёт нахождения в маринаде.
 10. С морковьюВидео-рецепт: С морковью

Знаете ли вы? Самый крупный производитель капусты в мире Китай. А вот Россия является её самым крупным потребителем.

В банке

1 банка на 3 л45 минут

Шаги

9 ингредиентов

Видео-рецепт
 • головка капусты

  3 кг

 • борщевая свёкла

  800 г

 • растительное масло

  200 мл

 • чеснок

  8 зубчиков

 • чистая вода

  2 л

Пищевая ценность на 100 г:

Калорийность 47,4 ккал[/calories]

 1. Для приготовления понадобится стерильная 3-литровая банка. Её вымывают с содой и стерилизуют паром в течение 15 минут.
 2. Капусту тщательно моют, нарезают средними кусочками.
 3. Свёклу и морковь тоже моют, бланшируют в кипятке до полуготовности. Очищают от кожуры. Нарезают кольцами.
 4. Чеснок очищают, режут пластинками.
 5. Готовые овощи выкладывают в банке послойно. Начинают со слоя корнеплодов. Закончить нужно слоем капусты. При укладывании овощи уплотняют.
 6. В отдельной кастрюле готовят маринадную заливку. Смешивают масло, воду, сахар, уксус, соль. Ожидают, пока смесь закипит.
 7. Затем её снимают с огня и вливают в банку к овощам.
 8. Закрывают пластиковой крышкой. Банку нужно оставить на кухне при стандартной температуре +15…+21°С до остывания.
 9. Когда блюдо остынет, нужно поставить его в холодильник. Употреблять продукт в пищу допустимо уже через сутки.
 10. В банке Видео-рецепт: В банке

Знаете ли вы? По мере того, как в кастрюле с маринадом будет происходить реакция брожения, вкус рассола будет меняться. Если в нём почти не ощущается соль и он кислый на вкус, то квашеная капуста готова, и её пора переносить в прохладное место.

По-грузински

7 кг45 минут

Шаги

12 ингредиентов

Видео-рецепт
 • головка капусты

  5 кг

 • борщевая свёкла

  1 кг

 • чеснок

  3–4 головки

 • перец острый стручковый

  4 стручка

 • зелень любая

  100 г веточками

 • лист лавровый

  4–7 шт.

 • перец чёрный

  20–30 горошин

 • масло растительное

  250 мл

Пищевая ценность на 100 г:

Калорийность

60 ккал

 1. С кочана снимают покровные листья, моют и нарезают на 8–12 частей. Кочерыжку не удаляют, чтобы капустная долька не развалилась.
 2. Чеснок режут небольшими кубиками.
 3. Свёклу очищают от кожуры, нарезают полукольцами.
 4. В подготовленную кастрюлю (объёмом 6 л) укладывают овощи послойно. Между ними помещают чеснок, острый перец и зелень.
 5. В другой кастрюле готовят маринад. Он состоит из воды и специй. Добавляют в смесь соль и сахар. Помешивают до растворения кристаллов.
 6. После закипания проваривают 3 минуты, затем добавляют уксус. Как только закипит, снимают с огня. Соединяют маринад с овощами.
 7. Промытые покровные листья от капусты укладывают на поверхность заготовки.
 8. Накрывают продукт плоским блюдом и устанавливают на него банку с водой объёмом 1,5–2 л. Оставляют на сутки при температуре +15…+21°С.
 9. Через сутки снимают верхние листья. Накрывают крышкой и переносят в холодильник или любое другое прохладное место для хранения.
 10. Важно! Некоторые хозяйки считают, что добавление растительного масла в маринад отрицательно влияет на сроки хранения, поэтому предлагают готовить салат без него.

  По-грузински Видео-рецепт: По-грузински

Особенности хранения заготовок

Капусту маринованную или квашеную нужно хранить в холоде. В тёплую погоду для этого подходит холодильник. А зимой её можно поставить на неотапливаемом балконе. Температура хранения — не выше +5°С. Срок хранения — не более месяца.

Если вам надоели старые рецепты квашеной капусты, попробуйте приготовить её по одному из вышеперечисленных рецептов. Красивые розовые капустные лепестки вкусны и полезны. Они также отлично украсят праздничный стол. А большое количество полезных веществ послужит дополнительным аргументом в пользу данного продукта.

Капуста маринованная «Пелюстка». Пошаговый фото-рецепт

 • Людмила

  Пелюстка многим нравится, оригинальный вкус получается.

 • mila

  А я ни разу не пробовала. Пора начинать, тем более что рецепт не сложный.

 • Таня

  Попробуйте, Mila. Капуста «Пелюстка» получается хрустящей, в меру остренькой, очень вкусной. А маринад потом можно небольшими порциями использовать при приготовлении красного борща или хрена.

 • инга

  Интересно, а если столовый уксус заменить бальзамическим?

 • Таня

  Честно говоря, Инга, с бальзамическим уксусом «Пелюстку» никогда не готовила. Поэтому за результат поручиться не могу.

 • Инна

  Вкусно получилось)

 • Таня

  Инна, рада, что Вам понравилась капусточка!

 • Сергей

  Будем пробывать) В принципе ничего сложного!

 • Таня

  Пробуйте, Сергей! Действительно, такая капуста готовится просто. Буду рада, если она Вам придется по вкусу!

 • Светлана

  Кстати, можно и свеклу, морковь тоже есть

 • Таня

  Конечно можно, Светлана. И даже очень вкусно 🙂

 • Елена

  А яблочный уксус можно влить, у меня другого нет

 • Таня

  Елена, я делала только с обычным, но думаю, можно и с яблочным. Количество уксуса может быть другим, смотря сколько процентов уксус. Если яблочный уксус слабее, чем 9%, его нужно больше, чем указано в рецепте. Например, если яблочный уксус 6%-ный, его нужно 1,5 стакана. Удачи!

 • other

  Когда вода закипит, маринад выключаем и вливаем в капусту. Перемешиваем?
  Зачем тогда слоями укладывать?

 • Таня

  Other, ложкой мешать не надо. Берем в руки кастрюлю или банку с капустой и аккуратно делаем несколько круговых движений, чтобы маринад лучше проник между слоями. Этого достаточно. Хотя можете просто влить маринад в капусту. В тексте поправила, чтобы было понятнее.

 • Марина

  очень вкусно, делала уже 3 раза и с яблочным уксусом в том числе )))
  Вот только один раз не соблюла пропорции, капусты взяла в два раза больше… маринада хватило, но вкус совсем не тот и с душком, так что так!

 • Таня

  Марина, рада, что рецепт капусты Вам понравился! И спасибо, что поделились своим опытом. Уверена, многим пригодится.

 • Вика

  добрый день! Да, рецепт доступный и отличный, но я соблюдала пропорции вашего рецепта, и честно говоря, мне кажется, что уксуса многовато. Вкусно, но чересчур чувствуется кислинка. В след. раз уксуса попробую дать меньше. имхо…. А вообще — рецепт отличный. Спасибо!

 • Таня

  Добрый день, Вика! Рада, что рецепт маринованной капусты Вам понравился — на здоровье 🙂 Что касается кислинки — тут, конечно, нужо ориентироваться на свой вкус: например, использовать меньшее количество уксуса. Заходите еще — буду рада, если найдете для себя еще что-то интересное и полезное.

 • Валентина

  Добрый день! Капусточка то что надо. Всей семьей хрустим. А можно этот маринад использовать повторно для капусты или каждый раз новый нужно делать?

 • Джейсон

  Классный рецепт! Очень вкусно получилось!

 • Анна

  Попробовала впервые — капуста получилась очень вкусная. Спасибо!

 • Светлана

  Спасибо за рецепт! уже сделали — очень вкусно и необычно

 • Лилия

  Хороший рецепт. Рекомендую!

 • станислав

  Автор, а можно вместо уксуса использовать уксусную эcсенцию?

 • Таня

  Станислав, думаю, что можно. Только следует учитывать, что уксусной эссенции следует использовать значительно меньше, чем уксуса. Например, если речь идет об использовании 70%-ной эссенции, то 200 мл. 9% уксуса = 200*0,129 = 25,8 мл. 70%-ного уксуса. То есть вместо стакана 9%-ного уксуса вы можете использовать 25,8 мл. 70%-ного уксуса, предварительно разбавив его стаканом холодной кипяченой воды.

 • Капуста «Пелюстка» | рецепт пошагово, фото, отзывы

  1. Для приготовления маринада смешать соль, сахар, 5-7 горошин черного перца, острый перец. Я использовала сушеный острый перец, но можно использовать и свежий. Вес четвертинки стручка сушеного острого перца — 1 грамм, в результате закуска средней остроты.


  2. Вскипятить нужное количество воды, добавить подготовленные для маринада составляющие. Варить на небольшом огне пару минут. Оставить остывать.


  3. Белокочанную капусту порезать «шашками» среднего размера.


  4. Морковь порезать четвертинками или половинками кружочков, чеснок — лепестками.


  5. Свеклу очистить, порезать небольшими ломтиками или крупной соломкой.


  6. Крупную луковицу очистить, порезать вдоль на 6 частей.


  7. В чистые сухие банки или пластиковые, керамические емкости сложить слоями подготовленные овощи.


  8. В остывший маринад добавить столовый уксус.


  9. Залить овощи маринадом, прикрыть крышками и оставить при комнатной температуре на двое суток.


  10. Через двое суток, капуста приобретет яркий розовый цвет и будет готова к употреблению.


  11. Хранить капусту в холодильнике. Срок хранения — 2 недели.


  Капуста со свеклой в банке. Капуста “Пелюстка” – маринованная капуста со свеклой


  Калорийность: Не указана
  Время приготовления: Не указано


  Этот овощ хорош абсолютно в любом виде: жареная, тушёная, солёная и маринованная, свежая и запечённая. Любят капусту все, в особенности женщины-хозяюшки, потому что рецептов её приготовления бесчисленное множество. Таким образом можно удивлять и радовать свою семью постоянно новыми вкусными блюдами, не требующими ни особых материальных затрат, ни долгого процесса готовки, ни кулинарной виртуозности. Итак, изучайте, как готовится капуста, маринованная со свеклой, быстрого приготовления, рецепт очень простой.

  По данному рецепту можно сделать потрясающую закуску из капусты со свёклой. Для маринования капусты таким способом понадобятся следующие ингредиенты:

  — вилок капусты весом около 1,6-1,8 кг;
  — 1 свёкла средних размеров;
  — 6-7 долек чеснока;
  — вода — 1 л;
  — горошины перца — 10 шт.;
  — 9% уксус — 1/2 ст.;
  — соль — 3 ст. л.;
  — листики лавровые — 1-2 шт.;
  — сахарный песок — 3 ст. л..

  Рецепт с фото пошагово:

  1. Капустный кочан нужно нарезать на крупные квадратики.

  Кстати, на нашем сайте вы можете узнать, как готовятся самые полезные и вкусные .


  2. Свёклу трут на крупной тёрке или на тёрке для корейской морковки, или нарезают тонкой аккуратной соломкой.


  3. Чесночные дольки режутся маленькими кусочками или тонкими пластинками.


  4. Затем надо перемешать всё в большой посуде, потом уложить в стеклянную 3-х литровую банку. Теперь пришло время маринада. В кастрюльку наливается 1 литр воды; добавляется по 3 столовые ложки сахара и соли (обычной, не мелкой «Экстры»), 10 горошин перца, несколько листиков лавровых на свой вкус. Ставится всё это на огонь, закипает, минут десять кипит и убирается с огня. Горошины перца и лавровые листы надо выкинуть, влить половину стакана уксуса. Когда маринад слегка остынет (чтобы не сильный кипяток был, но достаточно горячий), влить его в банку с капустой. Закрыть крышкой, остудить. Остывшая капуста помещается в такое место, чтобы там было прохладно.


  По истечении суток можно звать всех к столу на вкусную, хрустящую, маринованную капусту со свёклой. Подойдёт она и кашам (гречневой, рисовой, ячневой, пшённой), и к мясным и рыбным блюдам. Но, бесспорно, ни одно сочетание не сможет сравниться с Капуста, маринованная со свеклой, быстрого приготовления во вкусе совмещает и сладость и чуть-чуть кислинки. А свёкла какая вкусная получается в этом рецепте!
  Советы:
  1. Если кочан капусты не крупный, а несколько мелких, то можно не на квадраты резать их, а на 4-5 частей;
  2. Кто любит остренькое может добавить в капусту жгучий красный перец;
  3. Можно и прохладный маринад в капусту вливать, на вкус ничего не изменится, только мариноваться она будет подольше;
  4. Хранить капусту нужно в стеклянной банке с капроновой крышкой в погребах или холодильниках. Хранится она идеально и сможет простоять до конца зимы. Хотя, нет – такая капуста не задержится до конца зимы, уж слишком она вкусная и съедается мгновенно.

  Добрый день, друзья!

  Ищите вкусные рецепты капусты со свеклой? Лучший способ сохранить её на зиму: засолить или замариновать. Делюсь простыми и быстрыми способами консервации вкусной заготовки с красивым ярко-розовым цветом и кисло-сладким вкусом.

  Консервированная капуста получается очень вкусно в банке крупными кусками или как салат, нашинкованная с добавлением моркови, укропа, чеснока, хрена, чабера, эстрагона и др. Зимой её можно подавать как закуску, гарнир или использовать для борща.

  Хотите узнать, как качественно консервировать: квасить, мариновать, солить и долго хранить в квартире? Тогда читайте дальше и заодно посмотрите варианты.

  Капуста со свеклой крупными кусками на зиму в банках — рецепт без стерилизации

  Такой способ приготовления пользуется большой популярностью у хозяек, капуста получается быстрая, и очень вкусная! С таким простым рецептом справиться даже новичок, но надо знать некоторые нюансы. Итак, приступим!


  Ингредиенты:

  • капуста — 2-2,5 кг
  • свекла — 200 г
  • морковь — 100-200 г
  • чеснок — 50 г

  для заливки:


  Приготовление:

  Корнеплоды очищаем от земли, промываем холодной проточной водой и чистим.


  Белокочанную освобождаем от верхних зеленых и поврежденных листьев. Режем кочан на 4 части, избавляемся от кочерыжки, нарезаем кусками такого размера, чтобы могли поместиться в банке.


  Берем свежую сочную свеклу насыщенного темно-бордового цвета, именно от неё будет зависеть красивая окраска готового продукта. Режем довольно крупно.


  Морковь берем сладкую и сочную, нарезаем кружочками средней толщины.


  Чеснок разбираем на зубчики, чистим от шелухи и нарезаем крупным пластинками.


  Все нарезанные овощи укладываем очень плотно в банки, чередуя слои пока, не заполним до самого верха. Первый и последний слои должны быть свекольно-морковными, с чесноком и специями.


  Параллельно готовим рассол. В эмалированную кастрюлю наливаем воду, кладем соль, сахар, специи и кипятим 5-8 минут на маленьком огне, добавляем уксус. Выключаем и остужаем, примерно до 60 градусов. Заливаем банки рассолом доверху и, закрыв капроновыми крышками, оставляем до полного остывания. На хранение отправляем в холодильник.


  Через 3- 5 дней она приобретает красивый насыщенный розовый цвет и приятный кисло-сладкий вкус. Подаем на стол с любимым растительным маслом, крошим зелень и кушаем с аппетитом!

  Хрустящая маринованная капуста быстрого приготовления (рецепт в 3 литровой банке со свеклой)

  Такую хрустящую вкуснятину можно засолить всего за сутки, получается очень супер-вкусно! То, что надо! Такое быстрое приготовление сэкономит вам время, проведенное на кухне.

  Нам понадобится:

  • 1 средний вилок
  • 1 буряк
  • 1 морковь
  • 3 зубка чеснока

  для маринада:

  • 1 литр воды
  • 25 г соли
  • 30 г сахара
  • 1 лавровый лист
  • черный перец 5-8 горошин
  • 1/2 ст. 9% яблочного уксуса

  1.Капусту нарезаем средними кусочками.

  Если у вас грубая и ломкая капуста, залейте её кипятком на 1-2 минуты, а затем сразу охладите в холодной.

  2. Морковь и свеклу натираем на терке.

  3. Чеснок присаливаем и рубим тонкими пластинками.

  4. В подготовленные трехлитровые банки выкладываем нашинкованные овощи слоями: чеснок – капуста – свекла с морковью. Итак, пока не закончатся все ингредиенты.

  Чтобы готовый продукт получился насыщенного цвета, можно использовать запеченную свеклу.

  5. Для маринада в горячую воду кладем соль и сахар, перец с лавровым листом. Доводим до кипения и выдерживаем 4-6 минут, на слабом огне, добавляем уксус и выключаем. Даем отстояться, когда маринад станет прозрачным и теплым, заливаем банки.

  6. Закрываем капроновыми крышками и храним в холодном месте.

  Если капуста получилась сильно сладкой, добавляем в неё нарезанное зеленое яблоко.

  Очень вкусная капуста по-грузински со свеклой, чесноком и сельдереем

  Замечательная капуста по-гурийски, готовится из самых простых и доступных продуктов, но неизменным остаётся одно — острота.

  Нам потребуется:

  • вилок — на 2, 5 кг
  • свекла — 1 крупная
  • чеснок — 2 средние головки
  • молотый жгучий перец — 1 ч. л.
  • веточки зелени: сельдерей, петрушка, укроп
  • лавровый лист — 4 шт.
  • черный перец горошком — 8-10 шт.
  • душистый перец горошком 5-6 шт.
  • соль — 4 ст. л. без верха
  • сахар — 2 ст. л.
  • 9% уксус — 250 мл

  Обязательно приготовьте этот быстрый рецепт, без закатки. Капустка получается острая, аппетитная, вкусная — пальчики оближешь!

  Капуста, квашенная со свеклой и хреном: самый вкусный рецепт на зиму

  Это скорее экспресс-метод консервирования, т. к. квашение это брожение в собственном соку. Квасить будем в большой эмалированной кастрюле, горячим способом. По её готовности, разложим в банки, для удобного хранения в квартире.

  По этому рецепту быстрого приготовления, получается капуста в меру острая, очень вкусная, красиво окрашенная соком свеклы, с пикантным вкусом хрена.


  Ингредиенты:

  • кочан — 2,5 кг
  • столовая свекла — 100 г
  • корень хрена — 50-70 г
  • чеснок — средняя головка

  для рассола:

  • вода- 1 л
  • соль — 30 г
  • сахар — 30 г
  • черный и душистый перец горошком — по 5-6 шт.
  • лавровый лист — 2 шт.
  • гвоздика — 2 шт.

  Приготовление:


  Готовим продукты:

  кочан разрезаем большими кусками вместе с кочерыжкой, свеклу средними, а корень хрена маленькими кусочками. Чеснок режем пластинками.


  Всё укладываем в кастрюлю слоями. На дно идет слой свеклы, хрена, чеснока и специй, далее слой капусты. Заполняем до тех пор, пока не закончатся все продукты.

  Готовим простой рассол:

  В кипящей воде, растворяем соль и сахар, кидаем все стальные специи и кипятим 5 минут, в конце добавляем уксус и заливаем содержимое кастрюли.


  Сверху кладем тарелку, на неё ставим 3-х литровую банку с водой. 3 дня выдерживаем под гнетом при комнатной температуре, затем на 2-3 дня убираем в более прохладное место. Затем раскладываем в банки, храним в холодном темном месте.

  Острая капуста «Пелюстка» с морковью и кусочками свеклы по-корейски

  Рецепт этой острой с уксусом заготовки на зиму, наряду с , и , считается одним из самых вкусных в корейской кухни.

  Ингредиенты:

  • кочан на 2, 5 кг
  • 1-2 моркови
  • головка чеснока
  • 1 средняя свекла
  • 1 острый перец
  • 1/2 ч. л. молотого кориандра
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 50 г растительного масла
  • 50 г 9% уксуса
  • 2 лавровых листа
  • 2 бутона гвоздики

  Капуста, консервированная со свеклой в рассоле под железными крышками

  Этот вариант хорош тем, что зимой готовый продукт можно подавать как готовый салат в различных вариациях.

  Рецепт засолки на 10 кг капусты:

  на литровую банку расходуем:

  • 800 г овощной смеси
  • 30 г сахара
  • 12 г соли
  • 50 г 9% уксуса
  • по 5 штук черного перца и гвоздики
  • 3 г корицы

  Заливку готовим на 1 литр воды, этого количества хватит на 4 литровые банки:

  • 120 г сахара
  • 50 г соли
  • 200 г 9% уксуса
  • Капусту, нашинкованную тонкой соломкой (5-6 мм), как на салат, бланшируем 1 минуту в кипящей воде.
  • Смешиваем со свеклой и морковью нарезанными полосками.
  • В литровые банки заливаем стакан горячей заливки (250 мл), добавляем черный перец, гвоздику и 800 г овощной смеси, до плечиков, заливка должна быть выше содержимого банки.
  • Банки прикрываем железными крышками и ставим стерилизовать на 8-10 минут.
  • Вот и все! Осталось только закатать в банки и, остудив под «шубой», отправить на хранение.
  • Такую заготовку, консервированную в рассоле можно хранить в домашних условиях длительное время.


  Подавая на стол, рассол сливаем, салат заправляем подсолнечным маслом. Посыпьте нарезанным зеленым лучком, положите ломтики помидоров. Приятного аппетита!

  Цветная капуста со свеклой на зиму

  По этому рецепту закуска неизменно получается хрустящая, с красивым розовым цветом. Обязательно приготовьте несколько баночек, ведь это так быстро и вкусно!


  Нам потребуется:

  • 5 кг капусты
  • 300-500 г свеклы

  для рассола:

  • 800 г соли
  • лавровый лист по вкусу
  • душистый перец по вкусу
  • 10 г эстрагона

  Рецепт засолки:


  1.Удаляем зеленые листья, головку разделяем на отдельные соцветия среднего размера.

  2. Вымытые соцветия бланшируем в подсоленной кипящей воде 2-5 минут, затем сразу выкладываем в холодную, чтобы быстрее остыли, добавляем кубики льда. Даем стечь.

  3. Свеклу нарезаем соломкой.


  4. Укладываем в банки послойно со свеклой.

  5. Заливаем теплым рассолом, сутки выдерживаем при комнатной температуре и убираем на хранение в холодный погреб.

  Несколько советов получения качественного продукта, чтобы банки не взорвались

  1. Овощи должны быть свежими, здоровыми и спелыми. Если они недостаточно сладкие, добавьте сахар.
  2. Тару тщательно промыть, при необходимости простерилизовать.
  3. Поваренной соли берите в количестве 2-3% к общей массе капусты, если в виде рассола, то 4-8%.
  4. Капусту в банках следует хорошо уплотнять, чтобы осталось как можно меньше места для воздуха.
  5. Овощи обязательно заливать сверху рассолом. Если его не хватает, приготовьте свежеприготовленный.
  6. Температура при брожении должна быть 15-22 градуса, по окончании процесса 18-20, а при хранении 0-2 тепла.

  На сегодня пока все.

  Теперь вы узнали вкусные рецепты хрустящей капусты со свеклой на зиму. Выберите для себя, наиболее подходящие варианты, консервируйте и кушайте с удовольствием. Жду ваши отзывы в комментариях!

  Среди любителей солений и разносолов мало найдется тех, которые ни разу не пробовали «розовую капусту». Но не все знают, как добиться такого удивительного цвета, а тем более хруста маринованных ломтиков и пряного аромата. Капуста маринованная со свеклой покоряет с первой пробы. Это отличная закуска и дополнение к салатам, рыбе, мясным блюдам, овощным гарнирам и гарнирам из различных круп.

  Для ее приготовления не требуется множества компонентов и длительного времени. А необычный вид напоминает сорванные лепестки роз, благодаря чему рецепт быстрого приготовления капусты маринованной со свеклой и получил такое название.

  Маринование розовой капусты со свеклой

  Для маринования понадобятся:

  • 2 кг капусты белокочанной;
  • 2 корнеплода свеклы;
  • 1 маленькая головка чеснока;
  • 3 моркови.

  Для маринада понадобятся:

  • 1 л очищенной воды;
  • 150 мл масла рафинированного подсолнечного;
  • 150 мл 9% уксуса;
  • 2 ст. ложки соли;
  • 150 г сахара;
  • горошки перца;
  • лавровый лист.

  Поэтапный процесс приготовления:

  Маринованная капуста со свеклой на зиму лучше всего получается, если использовать поздние сорта, которые имеют более упругие и не вялые листья. Поздние корнеплоды также будут сочнее и полезнее.

  Приготовление маринада:

  1. Развести соль и сахар в подогретой воде. Их количество можно регулировать по вкусу.
  2. Добавить в маринад специи и поставить на огонь.
  3. Закипятить, добавить уксус и перемешать.
  4. Маринад немного остудить, чтобы залитая ним капуста не сварилась.

  Рецепт маринованной хрустящей капусты со свеклой на зиму

  Чтобы запастись капустой на зиму, ее можно закатать в хорошо очищенные простерилизованные банки и наслаждаться пряным вкусом в любой момент.

  Для долгого хранения капусту можно нарезать крупными кусочками, а маленькую и вовсе пополам. Морковь и свеклу также нарезать крупными кусочками, а чеснок – колечками. Таким образом овощи сохранят больше полезных веществ, а при подаче на стол будет возможность фантазировать с различными видами их нарезки.

  Рецепт быстрого приготовления маринованной шинкованной капусты со свеклой

  вовсе не обязательно заготавливать в больших количествах впрок, а затем искать место среди разнообразия консервирования для хранения банок и бутылей. Маринованную капусту со свеклой вполне можно приготовить по быстрому рецепту и она будет готова для подачи через 4-5 часов.

  Процесс приготовления:


  Существует множество рекомендаций как мариновать капусту со свеклой. Одни советуют, для более сильного хруста, добавлять в маринад листья вишни (такой секрет перекочевал из рецептов закатки огурцов). Другие – на добавлении репчатого лука и сладкого перца, для насыщенности вкуса. Третьи настаивают на иных пропорциях сахара, уксуса и соли. Все зависит от личных предпочтений. Стоит немного поэкспериментировать и в кулинарной книге появится еще один идеальный рецепт маринованной капусты со свеклой на зиму.

  Капуста маринованная без уксуса на зиму со свеклой

  Для маринования уксус иногда заменяется на лимонную кислоту. В среднем ее количество определяется количеством трехлитровых бутылей – примерно 1 ч. л. на бутыль воды. Изредка применяется сок лимона.

  Для заготовки капусты без уксуса свекла, морковь нарезается брусочками, чеснок – пластинками. Капусту – нашинковать. В стерилизованный бутыль плотно выложить перемешанные овощи и добавить к ним зерна кориандра, лавровый лист, бутоны гвоздики и горошки перца.

  Для маринада воду вскипятить (1 литр) и развести в ней 0,5 ч. ложки лимонной кислоты, 3 ст. ложки сахара, 1,5 ст. ложки соли. Прокипятить 3-5 минут, залить только закипевшим маринадом тару с капустой. Закатать.

  Есть у меня очень интересный и простой рецепт, который остается актуальным долгое время, в любое время года. Маринованная капуста со свеклой — отличный вариант для закуски, а так же в виде отдельного блюда на праздничный стол. К тому же капуста содержит огромное количество витаминов, что положительно сказывается на здоровье. Приготовление занимает не больше часа, а какой получается результат.

  Вкусная маринованная капуста со свеклой, рецепт приготовления

  Продукты:

  • Средний вилок белокочанной капусты — 2 кг
  • Свекла -1 2 шт
  • Морковь – 1-2 шт
  • Репчатый лук – 1 шт
  • Чеснок -2 головки
  • Сахар – 150 гр
  • Соль – 2 ст л
  • Вода – 1 л
  • Растительное масло -100 мл
  • Уксус 6% – 150 мл
  • Специи — лавровый лист 4-5 штук, перец горошком 5-6 штук, перец душистый

  Приготовление:

  Подготавливаем овощи, моем и чистим капусту, свеклу, морковь и чеснок. Капусту режем на две равные половины и удаляем кочан, далее шинкуем крупными квадратами 3 на 3 сантиметра или просто оставляем большими дольками, как вам больше нравится.

  Очищенную морковь нарезаем брусочками. Свеклу нарезаем кружочками. Чеснок очищаем и произвольно нарезаем на мелкие кусочки.

  Лук с морковью, потом свекла.

  Следующий слой капуста.

  Повторяем, пока овощи не закончатся. Должно получиться несколько слоев. Сверху кладем несколько зубчиков чеснока и посыпаем все приготовленной половиной сахара и соли. Оставляем овощи на полчаса.

  Маринад

  Так как рецепт у нас маринованной капусты со свеклой и чесноком, приготовим маринад. Приступаем.

  Ставим кастрюлю с водой на огонь и ждем, пока закипит. После, помещаем в кастрюлю оставшиеся соль и сахар и приготовленные специи, даем покипеть буквально 5 минут и выключаем. Добавляем уксус и растительное масло и хорошо перемешиваем.

  Пока маринад горячий, им нужно залить овощи и хорошо их утрамбовать, так чтобы маринад выступил сверху.

  Потом необходимо поместить будущую маринованную капусту под гнет. Удобнее всего положить сверху тарелку и поставить что-то тяжелое, к примеру, банку, наполненную солью или же водой.

  Настаивать капусту нужно в тепле, на кухне, 1-2 дня, а далее плотно уложить в чистые литровые банки и поставить в холодильник еще на день.

  Капуста пелюстка+помидоры на зиму | Страна Мастеров

  Здравствуйте всем кто заклюнул ко мне в гости. В прошлый раз мы закрывали помидоры с арбузами. Сейчас я раскажу как закрыть капусту пелюстку с помидорами.

  Нам понадобятся помидоры, капуста, свекла, перец болгарский.

  И конечно специи лавровый лист, укроп сушеный, перушка, листья хрена, чеснок.

  В помытые банки укладываем специи.

  Накладываем помидоры, почти до верха банки или оставив место побольше для капусты.

  Потом добавляем капусту.

  Режем мелко свеклу.

  Накладываем свеклу сверху капусты и туда же добовляем немного болгарского перца для запаха.

  Здесь я не удержалась и добавила огурцы.

  Кипятим воду и заливаем банки. На фото я специально открыла крышку на банке, что бы было видно что свекла и болгарский перец лежат сверху. Свекла и перец очень капризные овощи и их надо хорошо проваривать, поэтому кладем их сверху, чтобы когда заливаем на них попадал крутой кипяток.

  Заливаем банки 2 раза, т.е сливаем , кипятим воду и снова заливаем. Как видно на фото вода окрасилась в розовый цвет.

  После того как вы два раза зальёте кипятком, получите рассол темно бордового цвета.

  Добавляем в него 100 гр рюмку сахара, 50 гр соли, 100 мл уксуса (100 гр рюмку) на банку 3х литровую, уксус добавляем прямо в банку перед третьей заливку. Все закипает и заливаем.

  Вот такую красоту мы получили.

  Для сравнения сняла это фото. Вместе с пилюской я закрывала и простое ассорти, как видите разница на лицо.

  И не могу удержаться чтобы не показать мои любимые маринованные арбузы.

  Закрываем банки, переворачиваем и укутываем минимум на 5 часов.

  Ну вот и весь рецепт, рада буду если кому-то пригодится. Желаю вам приятного аппетита!

  пух — Англо-русский словарь на WordReference.com


  Словарь американского английского для учащихся WordReference Random House © 2022
  fluff   /flʌf/USA pronunciation н.
  1. [неисчислимое количество] легкие пуховые частицы, такие как хлопок.
  2. что-то легкое или фривольное и несущественное:[неисчислимо]Книга полная чепуха, но читать ее интересно.
  3. [исчисляемое] ошибка или промах, особ. у актера провал в памяти при произнесении строк.

  с.
  1. сделать пушистым: [~ + вверх + объект]Он взъерошил свои редеющие волосы.
  2. допустить ошибку в: [~ + объект]испортил свою речь в первом акте.

  WordReference Random House Unabridged Dictionary of American English © 2022
  fluff (fluf ), произношение в США сущ.
  1. легкие, пуховые частицы, как у хлопка.
  2. мягкая, легкая, пуховая масса: пух летних облаков.
  3. кое-что, не имеющее значения: Книга пустая, но читать ее интересно.
  4. ошибка или грубая ошибка, особенно. у актера провал в памяти при произнесении строк.

  в.т.
  1. для изготовления пуха;
   встряхнуть или вздуть (перья, волосы и т.п.) в пушистую массу (часто фол. по до ): взбить диванные подушки.
  2. , чтобы допустить ошибку в: Ведущий человек распушил свои реплики.

  в.и.
  1. стать пушистым;
   двигаться, плавать или лежать как пух.
  2. совершить ошибку, особ.в сдаче строк исполнителем;
   ошибка.
  • пер. смесь, смешанный дымоход 2 и дымоход 1780–90
  пух er , н.

  Collins Concise English Dictionary © HarperCollins Publishers::

  пух /flʌf/ n
  1. мягкие легкие частицы, такие как пух или ворс хлопка или шерсти
  2. любое легкое пуховое вещество
  3. неформальный ошибка, особенно в речи или чтении строк или исполнении музыки
  4. неформальный молодая женщина (особенно во фразе немного пуха )
  vb
  1. делать или становиться мягким и пухлым при встряхивании или похлопывании; надуться
  2. неформально сделать ошибку в исполнении (действие, драматическая речь, музыка и т.д.)
  Этимология: 18 век: возможно, от дыма²

  пух ‘ также встречается в этих статьях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):

  Сленговое определение: что такое пух?

  1.

  Фанфик, история которого не имеет сюжета. Только юмористический или романтический бред.

  *после прочтения истории* Какой милый пушок!

  2.

  Подготовить порноактера к сексуальной сцене.

  Пробудить участника при подготовке к записанному половому акту.

  Его вечерней работой был пуховик.

  Я надул этого парня…

  Недостаточно распушенная звезда.

  См. сойка

  3.

  1. Разновидность фанфика со счастливым концом или в целом счастливым содержанием, а не порнухой (порнография) или ангстом (грустные вещи).

  ‘Я написал немного чепухи’ ИЛИ ​​’в этом фике было много чепухи’.

  См. фанфик, фанфик, пушистый, непристойный, ангст

  4.

  Что-то бессодержательное, например словесное утверждение, не имеющее особого смысла или ценности.

  Не относящиеся к делу подробности, которые могут затуманить главный вопрос.

  Его надоедливые пустые заявления во время совещаний — отвлечение и пустая трата времени.

  См. бессодержательный, бессмысленный, вклад, заявление, отвлечение внимания, неуместный

  5.

  с.п. Женская приманка, используемая для отвлечения внимания карманника.

  Когда пух подточил метку, проволока намотала кожу.

  См. талант, пышка, окунь, шлюха, шлюха

  6.

  Аббревиатура от «зефирного пуха», липкое белое вещество, в основном используемое в качестве намазки для сэндвичей. Также можно использовать вместо зефира в выпечке. Часто используется в сокращении с арахисовым маслом как «fuffernutter», комбинация двух сэндвичей, намазанных на хлеб.

  Эй, Карен, передай мне банку пуха!

  7.

  Пушонку называют дамским пердуном.

  упс я просто взбесился…

  Что означает «расплывчатое письмо» и как избежать наполнения

  Что общего между подушками и плохо написанным контентом? Пух — и много чего. Бессмысленная и неуместная чепуха — фатальный недостаток любого типа контента. Наполнители — например, многословные предложения, написанные пассивным залогом — также проблематичны.

  Компании, занимающиеся написанием контента, и проницательные клиенты, как само собой разумеющееся, отказываются от написания пустых слов. Чтобы быть успешным автором контента, вам нужно избегать отступов всех типов.

  Что пишет Флафф?

  Отличные статьи остаются актуальными; пустое письмо ходит вокруг да около. Большинство посетителей тратят менее 30 секунд на просмотр содержимого веб-сайта, прежде чем перейти в другое место. Чтобы привлечь внимание читателя, вам нужно написать убедительное первое предложение, а затем добавить неотразимый крючок. После этого все дело в твердой, практической информации.

  Что бы вы ни делали, не включайте ни один из следующих видов пуха:

  • Ваше собственное мнение: придерживайтесь фактов.
  • Неконкретная информация: если вы пишете статью о сыре, не включайте пять абзацев о психологии молочных коров.
  • Сложная терминология или жеманный язык: Сложные предложения и слащавая проза отпугивают людей.
  • Касательные: Оставайся на цели, Скайуокер.

  Пушистые примеры

  Одно дело говорить о пухе; увидеть его в действии — совсем другое. Давайте погрузимся в кучу пуха, чтобы увидеть, как он себя чувствует:

  Пример #1

  Пушистый пух

  При шлифовке столешницы перед началом процесса смазывания древесины для герметизации древесины вы можете использовать наждачную бумагу разной зернистости, чтобы в итоге получить гладкую и ровную поверхность.Вам может понравиться ощущение деревенской столешницы с элементами натурального дерева, капами и сучками, но вашему покупателю это может не понравиться.

  Значимый контент

  Отшлифуйте столешницу наждачной бумагой с более мелкой зернистостью, чтобы добиться гладкости. Смажьте готовую поверхность, чтобы создать уплотнение. Большинству потребителей нравится естественный вид гладкой, смазанной маслом столешницы.

  Пример #2

  Пушистый пух

  Почти всем нравится летняя погода.Большинство людей любят гулять и плавать, или гулять, или играть со своими собаками в собачьем парке, или брать своих детей на пляж. До того, как наступит осень с ее прекрасными красками и вы почувствуете листья под ногами, убедитесь, что вы помыли свою палубу под давлением, или найдите телефон и позвоните парням, занимающимся мойкой палуб, чтобы узнать, могут ли они помыть вашу палубу для вас.

  Значимый контент

  Лето — лучшее время для мытья террасы под давлением. Чтобы получить профессиональный результат вдвойне, позвоните сегодня в компанию Deckwashing Dudes.

  Пример №3

  Пушистый пух

  Сегодня 25 октября, значит, до Рождества осталось всего два месяца — другими словами, примерно восемь недель, 56 дней или 80 640 минут. Если вы не знаете, что подарить своим детям на Рождество, вы можете попросить их написать аккуратное и красиво иллюстрированное письмо Деду Морозу, чтобы помочь вам выяснить, какие игрушки у них есть в списке желаний.

  Значимый контент

  Снова почти Рождество.Забавное задание «Письмо Деду Морозу» поможет вам составить список желаний вашего ребенка в этот праздничный сезон.

  Что такое наполнитель?

  В двух словах, заполнитель дополняет контент бессмысленным многословием, чтобы увеличить количество слов. Многословные или сложные предложения затемняют смысл и затрудняют понимание содержания. Читателям становится скучно или они истощаются и идут дальше — и большинство из них не возвращаются.

  Все следующие количества для наполнителя:

  Пассивный залог: «Автомобилем управлял Саймон», является пассивным; «Саймон вел машину» активен.

  Слова-заполнители: не используйте два слова, если можно использовать одно.

  Лишние слова: Опять же, чем меньше слов, тем лучше.

  Добавление фраз: Объясните один раз — и кратко.

  Сложные или абстрактные идеи: Помните о центральной мысли вашей статьи.

  Примеры наполнителей

  Filler — убийца контента. Давайте узнаем, почему:

  Пример #1

  Напыщенный

  Для аспирантов, которые ищут значимые темы для обсуждения с физиками, связанными с кафедрой, доступны обширные исследования.

  Фантастический

  Аспиранты могут посетить библиотеку, если им нужно вдохновение, прежде чем брать интервью у физиков факультета.

  Пример #2

  Напыщенный

  Из-за того, что он постоянно и без сожаления был жесток к ее матери, Сара решила разорвать свои нынешние отношения с Джоэлом.

  Фантастический

  Джоэл постоянно оскорблял мать Сары, поэтому Сара рассталась с ним.

  Пример №3

  Напыщенный

  Раньше еженедельные покупки в Walmart совершал Джордж, который ездил в продуктовый магазин на своем дорогом Aston Martin 1951 года выпуска.

  Фантастический

  Джордж ездил на своем винтажном Aston Martin в Walmart .

  Вам не нужно писать вздор

  Fluff не поможет вам расширить круг читателей. Вместо этого вы, скорее всего, потеряете посетителей сайта, а если вы автор контента, вы также можете потерять клиентов.С учетом сказанного вам, возможно, придется время от времени изменять правила:

  • Сложный язык: Статьи о сложных научных исследованиях неизбежно содержат сложный язык.
  • Мнение: если вас пригласили написать статью для New York Times, съешьте свое сердце.

  Что написать вместо пуха

  Не дополнять содержимое. Вместо этого используйте эти шесть хитрых приемов, чтобы наполнить свою следующую статью фактами:

  Уловка 1: избегайте громких слов

  Если вам нужно найти слово, постарайтесь не использовать его в письме.Вместо этого выберите более простое для понимания слово или фразу.

  Уловка 2: надутый язык Никса

  Не пишите «использовать», когда можно написать «использовать». Не выбирайте «начать», когда можно выбрать «начать». Содействовать — значит помогать, прекращать — значит останавливаться, а прилагать усилия — значит пытаться.

  Уловка 3: потеря превосходной степени

  Не используйте превосходную степень, чтобы что-то звучало красивее, чем оно есть на самом деле. На самом деле, сведите к минимуму употребление прилагательных грандиозных.

  Уловка 4: Избавьтесь от жаргона

  Держитесь подальше от длинных описательных фраз, наполненных отраслевым жаргоном; вместо этого используйте яркие, краткие фразы, чтобы передать свое сообщение.

  Уловка 5: сбросьте усилители

  Усилители подчеркивают другие слова, чтобы они звучали громче, например, «самый лучший», «чрезвычайно хороший» и «невероятно приятный». Выгнать их на обочину.

  Уловка 6: уклоняйтесь от наполнителя

  Когда вы закончите писать, отсканируйте статью на наличие слов-заполнителей. Лучшие из нас используют такие слова, как «действительно», «просто», «даже», «тот» и «такой» в качестве наполнителя, не задумываясь, поэтому отредактируйте свою работу перед отправкой.

  В заключение

  Давайте закончим кратким подведением итогов.

  • Наполнитель: отлично подходит для латания отверстий от гвоздей; в статье не очень.
  • Пух: необходим для подушек; бесполезно в блоге.

  В следующий раз, когда вы будете писать сообщение в блоге, статью или веб-контент, думайте не как Джеймс Джойс, а как Стивен Кинг. Избавьтесь от ворса, и вы получите гораздо большую аудиторию.

  Нужен профессионально написанный контент для вашего сайта? Свяжитесь с Crowd Content, чтобы узнать больше.

  ТАКЖЕ  – Что такое активный голос в письме?

  определение и синонимы слова fluff в словаре английского языка

  FLUFF — определение и синонимы слова fluff в словаре английского языка

  Файлы cookie Educalingo используются для персонализации рекламы и получения статистики веб-трафика.Мы также делимся информацией об использовании сайта с нашими партнерами в социальных сетях, рекламе и аналитике.

  Скачать приложение
  educalingo Дело не в том, насколько вы худы, или сколько у вас денег или бриллиантов — это вздор , на который люди иногда смотрят как на главное. Речь идет о понимании того, что вещи, которые делают вас сказочными, находятся внутри вас.

  Кимора Ли Симмонс

  ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА ПУХ

  Возможно, от дымохода². Этимология изучает происхождение слов и их изменения в структуре и значении.

  ПРОИЗНОШЕНИЕ СЛОВА FLUFF

  ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОВА FLUFF

  Fluff — это глагол , который также может действовать как существительное .Существительное — это тип слова, значение которого определяет действительность. Существительные дают названия всем вещам: людям, предметам, ощущениям, чувствам и т. д.

  Глагол — это часть предложения, которая спрягается и выражает действие и состояние бытия.

  См. спряжение глагола fluff в английском языке.

  ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО FLUFF НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ?

  Пух

  Пух — это существительное, обозначающее что-то легкое, мягкое или пушистое, а также может быть: ▪ Пух на пупке, также известный как пупок ▪ Облегченный файловый менеджер, использующий библиотеку пользовательского интерфейса FLTK и файловый менеджер по умолчанию в Tiny Core Linux…
  Определение слова fluff в словаре английского языка

  Первое определение пуха в словаре — это частиц мягкого света, таких как пух или ворс хлопка или шерсти. Другим определением пуха является любое легкое пуховое вещество. Пух также объект, материя и т. д., не имеющие большого значения; мелочь.

  СОПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА FLUFF

  ПОДАРОК ​​

  Подарок

  Я пушу

  ты пушинка

  он/она/оно пушит

  пух

  ты пушинка

  они пух

  Настоящее продолженное время

  Я пушу

  ты пушишь

  он/она/оно пушится

  мы пухнем

  ты пушишь

  они пушатся

  Настоящее совершенное время

  Я распушил

  ты облажался

  он/она/оно распушила

  мы распушили

  ты облажался

  они распушили

  Настоящее совершенное длительное время

  Я надулся

  ты дурачился

  он/она/оно пыхтит

  мы дурачились

  ты дурачился

  они пыхтят

  Настоящее время используется для обозначения обстоятельств, которые существуют в настоящее время или в течение периода, включающего настоящее время. настоящее совершенное относится к прошлым событиям, хотя можно считать, что оно обозначает прежде всего результирующую текущую ситуацию, а не сами события.
  ПРОШЛОЕ

  Прошлое

  Я распушил

  ты облажался

  он/она/оно распушилось

  мы распушили

  ты облажался

  они распушили

  Прошедшее длительное время

  я пушил

  ты дурачился

  он/она/оно пыхтел

  мы дурачились

  ты дурачился

  они пыхтили

  Прошедшее совершенное время

  я распушил

  ты облажался

  он/она/оно распушила

  мы надули

  ты облажался

  они распушили

  Прошедшее совершенное длительное время

  я дурачился

  ты дурачился

  он/она/оно пыхтел

  мы дурачились

  ты дурачился

  они дурачились

  Формы прошедшего времени выражают обстоятельства, существовавшие когда-то в прошлом,
  БУДУЩЕЕ

  Будущее

  я распушу

  будешь пушить

  он/она/оно распушит

  распушим

  будешь пушить

  они распушат

  Будущее непрерывное

  Я буду пухнуть

  ты будешь пухнуть

  он/она/оно будет пухнуть

  мы будем пушить

  ты будешь пухнуть

  они будут пушить

  Идеальное будущее

  Я распущу

  ты облажаешься

  он/она/оно распушится

  мы распушим

  ты облажаешься

  они распушат

  Future Perfect Continuous

  Я буду пухнуть

  ты будешь пухнуть

  он/она/оно будет пухнуть

  мы будем пушить

  ты будешь пухнуть

  они будут пухнуть

  Будущее используется для выражения обстоятельств, которые произойдут в более позднее время.
  УСЛОВНЫЙ

  Условный

  Я бы пукнул

  ты бы распушил

  он/она/оно будет пушить

  мы бы распушили

  ты бы распушил

  они пушат

  Условно-непрерывный

  Я бы взбесился

  ты будешь пухнуть

  он/она/оно будет пухнуть

  мы бы распушились

  ты будешь пухнуть

  они будут пухнуть

  Условно-совершенный

  Мне бы пух

  у вас был бы пух

  у него/нее/оно был бы пух

  у нас был бы пух

  у вас был бы пух

  у них был бы пух

  Условно совершенный непрерывный

  я бы сдулся

  ты бы пушил

  он/она/оно бы распушился

  мы бы распушили

  ты бы пушил

  они бы сдулись

  Условное или «будущее в прошедшем» время относится к гипотетическим или возможным действиям.
  ИМПЕРАТИВ

  Императив

  ты пух
  мы давайте пух
  ты пух
  Императив используется для формирования команд или запросов.

  НЕКОНЕЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

  Причастие настоящего времени

  распушение

  Инфинитив показывает действие вне временной перспективы. Причастие настоящего времени или герундий показывает действие во время сеанса.Причастие прошедшего времени показывает действие после завершения.

  СЛОВ, РИФМУЮЩИХСЯ СО СЛОВОМ FLUFF

  Синонимы и антонимы слова fluff в английском словаре синонимов

  СИНОНИМЫ СЛОВА «FLUFF»

  Указанные слова имеют то же или сходное значение, что у слова «fuff», и относятся к той же грамматической категории.

  Перевод слова «пух» на 25 языков

  ПЕРЕВОД ПУХА

  Узнайте перевод fluff на 25 языков с помощью нашего многоязычного переводчика английского языка. переводов слова fluff с английского языка на другие языки, представленные в этом разделе, были получены с помощью автоматического статистического перевода; где основной единицей перевода является слово «пух» на английском языке.
  Переводчик английский —
  китайский

  1 325 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  испанский пелуса

  570 миллионов говорящих

  Английский пух

  510 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  арабский номер

  280 миллионов говорящих

  Переводчик Английский —
  Русский пух

  278 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  португальский Фелпа

  270 миллионов говорящих

  Переводчик английского языка —
  Бенгальский নরম লোম

  260 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  французский Пелуче

  220 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  малайский Пух

  190 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  немецкий Фюссельн

  180 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  японский ふわふわしたもの

  130 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  корейский 보푸라기

  85 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  яванский Пух

  85 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  вьетнамский Лам Чо Фонг Лен

  80 миллионов говорящих

  Переводчик английского языка —
  маратхи номер

  75 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  турецкий кабартмак

  70 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  итальянский ланугин

  65 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  польский пуш

  50 миллионов говорящих

  Переводчик английский —
  украинский пух

  40 миллионов динамиков

  Переводчик английский —
  румынский пуф

  30 миллионов динамиков

  Переводчик английский —
  греческий номер

  15 миллионов динамиков

  Переводчик английский —
  Африкаанс плюс

  14 миллионов динамиков

  Переводчик английский —
  шведский пух

  10 миллионов динамиков

  Переводчик английский —
  норвежский пух

  5 миллионов динамиков

  Тенденции использования пуха

  ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «FLUFF»

  Термин «пух» довольно широко используется и занимает 23.312 позиция в нашем списке наиболее часто используемых терминов в английском словаре.

  ЧАСТОТА

  Довольно широко используется

  На показанной выше карте показана частотность использования термина «флафф» в разных странах.Тенденции основных поисковых запросов и примеры использования слова пух Список основных поисковых запросов, которые пользователи ввели для доступа к нашему онлайн-словарю английского языка и наиболее часто используемые выражения со словом «flush».

  ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА «FLUFF» СО ВРЕМЕНЕМ

  На графике показано годовое изменение частоты использования слова «fuff» за последние 500 лет.Его реализация основана на анализе частоты появления термина «пух» в оцифрованных печатных источниках на английском языке в период с 1500 года по настоящее время.

  Примеры использования в литературе на английский языке, цитаты и новости о слове пух

  8 ЦИТАТОВ С «ПУХОМ»

  Известные цитаты и высказывания со словом пух .

  Заблуждения о художественной литературе для молодежи не новы для поклонников жанра.От того, что его отвергли как бездумного пустяка для одержимых «Сумерками» подростков, до постоянных предупреждений о том, что жанр умирает, конфликты между СМИ и читателями происходят с пугающей регулярностью.

  Если я смотрю что-то, мне хочется узнать, что будет дальше; Я хочу заниматься таким образом, чтобы задавать вопросы и думать о том, как я могу относиться к персонажам и проблемам, которые там есть. Но если это просто пух , и все прописано, мне трудно сосредоточиться.

  Я очень, очень придирчив к тому, что решил сделать. Я хочу убедиться, что он новый и в то же время того же цвета, что и тот, в который я играл раньше. Не для того, чтобы относить себя в классическую яму, но я не люблю делать пух .

  Я пришел в мир сценариев, и я хотел бы, чтобы у нас было больше времени, чтобы рассказывать увлекательные истории по сценарию, а не заполнять эфир множеством болтовни и таблоидными развлечениями.

  Стихи — мой рэкет; музыка играет — пух штучки.

  Дело не в том, какой ты худой, сколько у тебя денег или бриллиантов — это пустяки , которые люди иногда считают главным. Речь идет о понимании того, что вещи, которые делают вас сказочными, находятся внутри вас.

  Я пишу именно то, что думаю.Если это сырая тема, я пишу много вещей, а затем вытаскиваю все пуха слов.

  Я взял быка за рога, освободив себя и сделав карьеру. Потребовалось мужество — это было страшно и рискованно — но они списали меня как пустоголового: какой-то маленький кусок пуха без всякого мозга, который случайно попался.

  10 КНИГ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К

  «FLUFF»

  Поиск случаев использования слова пух в следующих библиографических источниках.Книги, относящиеся к слову fluff , и краткие выдержки из этих книг для получения представления о контексте использования этого слова в литературе на английский языке.

  1

  Пух — Современный декамерон похоти и распущенности

  Невероятная коллекция поразительных, шокирующих и несколько откровенно соблазнительных произведений, предназначенных для развлечения слабых умом и сердцем. . . Или либерально настроенные и романтичные заблудшие души!

  От отмеченного наградами автора книг «Перловая крупа» и «Чарли Петрушка», «Воскресный чатни» и «Призрак мисс Аннабель Спун» вышла электронная книга «Ужасный пух», включающая аудиозапись текста и выделение, чтобы дети могли следить за ним как …

  3

  Зефир Пух Поваренная книга

  Представлено более сотни рецептов бутербродов, соусов, пирожных, пирогов и конфет, в том числе некоторые рецепты от знаменитостей.

  Первое, что видит только что вылупившийся птенец, это лиса, которую он считает своим отцом, но лиса не может вырастить цыпленка, не так ли?

  5

  Умнее, быстрее, дешевле: не скучно, Fluff -Бесплатные стратегии…

  Истории и уроки, представленные здесь, богаты реальными советами, наполненными жизненной силой и проверенными опытом. Возьмите эту книгу и заработайте свой успех!» — БРАЙАН СОЛИС, автор книги Engage!

  .

  Дэвид Сайтман Гарланд, 2010

  Познакомьтесь с Флаффом и Билли, двумя самыми неотразимыми и очаровательными пингвинами. Они лучшие друзья, и все, что делает Пух, делает и маленький Билли: карабкается, скользит, плавает, плещется, бегает и прыгает.

  7

  Док и Пух : Антиутопическая история о девушке и ее байкере

  The Antistopian Tale of a Girl and Her Biker Cult Бестселлер Калифорнии, эротический роман с новым предисловием от автора. «Дикая поездка на краю будущего … Калифорния в ее горячем, мокром, дрянном лучшем виде». -Отчет о лямбда-книге.

  Совершенно новое творение от веселого сотрудничества знаменитого поэта и выдающегося иллюстратора!

  9

  Tuff Fluff : Дело о пропавшем мозге Даки

  Когда Даки, махровая утка, теряет мозг и больше не может рассказывать истории другим игрушкам, частный сыщик Тафф Флафф должен раскрыть это дело.Одновременно.

  Путеводитель по руководству.

  10 НОВОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ТЕРМИН «ПУХ»

  Узнайте, о чем говорит национальная и международная пресса и как термин пух используется в контексте следующих новостей.

  Трампи Кэт и другие кошки с париками Дональда Трампа захватывают власть …

  … кошки проголосовали бы за Трампа, если бы могли, или если бы они просто чувствовали себя богатыми, знаменитыми и влиятельными с забавными пушистыми -улучшающими ковриками на головах. «AL.com, 15 июля»

  ОБЗОР: «Мастера секса» искажают факты, но привносят драму 90 068

  Но только потому, что «настоящие» люди мертвы, не означает, что писатель должен чувствовать себя обязанным выдумывать свою историю. Есть ответственность. Если ты знаешь … «Sioux City Journal, 15 июля»

  Телевидение: «Полдень» переходит в непривычно серьезные воды …

  Обычно легкий и свежий и, в зависимости от вашего настроения, либо безобидный, эфемерный пушок , либо приводящий в бешенство, эфемерный пушок . Скажем так, … «Irish Independent, 15 июля»

  Уимблдон-2015: Наверняка Роджер Федерер не сможет сыграть так хорошо дважды…

  Влажность, безусловно, повышается, из-за чего шарик взбивается еще больше.Это должно дать Новаку на доли секунды больше времени, чтобы вернуть эти випы… «Telegraph.co.uk, 15 июля»

  Кови заканчивает день с воодушевляющим «Волосом!» (Обзор) | syracuse.com

  У шоу все еще есть ноги за пределами его обычного, датированного изображения «цветок пушинка ». В центре сюжета Клод (Си Джей Рош) и его лучший друг Бергер… «Syracuse.com, 15 июля»

  Собак балуют, чтобы помочь Обществу защиты животных Восточной Каролины

  Собаки получили гораздо больше, чем купание на Fluff и Puff Dog Wash в Гринвилле в субботу.Бет-Энн Уилки — исполнительный директор компании … «WITN, 15 июля»

  Каждая щетка необычной формы очищает разные предметы — Dezeen

  Предлагаемое использование варьируется от очистки пуха от колготок до одновременного расчесывания волос близнецов. Один волонтер сказал: «Я помассировал ладонь… «Дезин, 15 июл»

  Stageloft наполняет «Be My Baby» сладким юмором — News — telegram …

  Если оставить в стороне такие неудачи и предостережения, это довольно приятный кусок пустяков .Пол Колас, обозреватель Telegram и Gazette. телеграм.com. Пол … «Worcester Telegram, 15 июля»

  Уроки « Пух » — пустая трата денег налогоплательщиков: Письма — Пресс-Телеграмма

  Пух ‘ классы являются пустой тратой денег налогоплательщиков. «Профессор Калифорнийского университета в Лонг-Бич планирует специальный учебный курс для 25 мечтателей по всему миру»… «Телеграмма Long Beach Press, 15 июля»

  Мех, пух , перья и чешуя на параде

  Несмотря на то, что до начала праздничного парада Сэнди-Маунтин остался еще день, дети Сэнди приняли участие в собственном параде … «Портленд Трибьюн, 15 июля»


  ОБОЗНАЧЕНИЕ

  « ОБРАЗОВАНИЕ. Пух [онлайн]. Доступно по адресу . апрель 2022 года».

  The Car Seat Lady Опасности от пуха в автокресле

  Секундочку, как именно «пух» влияет на поведение автокресла при аварии?

  Пух меняет представление о том, как автокресло подходит ребенку.Из-за пуха лямки могут быть слишком свободными, и лямки могут касаться неправильных частей тела ребенка. Оба эти изменения могут привести к проблемам с производительностью при сбое.

  1. Из-за пуха лямки слишком ослаблены

  Ударные нагрузки чрезвычайно велики; они мнут стальной каркас автомобиля! При аварии сжимается не только сталь, но и одежда, которую носит ваш ребенок, и лишний пух, который вы, возможно, положили в автокресло. Пух может обмануть вас, так как из-за него ремни будут казаться плотными (часто очень плотными) на вашем ребенке, но в момент аварии, когда пух сжимается, ремни будут ослаблены (часто очень ослаблены), оставив вашего ребенка. в опасности в тот момент, когда это наиболее важно.Пух вам не друг, когда он стоит между вами и сбруей, от которой зависит ваша жизнь.

  Проведите этот эксперимент, чтобы понять, о чем мы говорим — как пух меняет то, как ремни автокресла подходят вашему ребенку:

  1. Пристегивайте ребенка в автокресле С помощью пуха (может быть, его пальто, зимнего комбинезона или вторичного рынка). вкладыш для спального мешка и т. д.) Плотно затяните ремни на ребенке, как если бы вы ехали в машине. Посмотрите это видео, в котором показано, как убрать провисание, которое часто скрывается в области ног и живота (о котором большинство родителей даже не догадывались).
  2. Расстегните ребенка, но не ослабляйте ремни. Снимите ребенка с сиденья.
  3. Удалите весь пух (например, снимите пальто/зимний комбинезон с ребенка, выньте вставку из спального мешка, вставку для головы/тела новорожденного, которую вы купили отдельно, и т. д.).
  4. Посадите ребенка обратно в автокресло и посмотрите, сколько места осталось в ремнях безопасности; проверьте, сильно потянув вверх плечевые лямки ребенка и проверив, проходит ли под лямками у ключицы ребенка больше пальца.

  Какими бы ослабленными ни были лямки сейчас, именно так они будут ощущаться при столкновении С пухом (помните, силы удара сжимают пух до такой степени, что он практически не существует). Если у ключицы вашего ребенка есть место для большего пальца, то пух небезопасно использовать в автокресле, поскольку он препятствует плотному прилеганию ремней к телу ребенка.

  Теперь вам может быть интересно….почему это имеет значение, если лямки немного ослаблены?

  Силы, которые чувствует тело вашего ребенка при аварии на скорости 30 миль в час, подобны прыжку из окна третьего этажа и приземлению на тротуар.Прыгать было бы безумием, но если бы вам пришлось, парашют дал бы вам самую медленную и самую мягкую остановку. Если ремни вашего ребенка плотно прилегают к телу И автокресло плотно прилегает к машине, автокресло будет действовать как парашют, давая ребенку самую медленную и плавную остановку в случае аварии. Однако, если ремни ребенка неплотно прилегают к телу и/или автокресло установлено неплотно, ребенок резко остановится при аварии, как если бы вы прыгнули и приземлились на ноги. Этот толчок и вызывает травмы.Тряска также позволяет ребенку двигаться дальше вперед в автомобиле, увеличивая риск того, что ребенок ударится головой о твердые конструкции автомобиля, такие как окно, дверь или спинка переднего сиденья.

  Выпрыгивая из самолета, люди инстинктивно понимают, что их жизнь зависит от этой подвески парашюта. Они носят под шлейкой тонкий комбинезон, а не пухлые пальто, потому что хотят, чтобы шлейка как можно плотнее прилегала к телу. Как вы думаете, кто-нибудь когда-нибудь говорил: «Мне кажется, мои ремни слишком тугие, давайте ослабим их» перед тем, как выпрыгнуть из самолета??? Точно так же автокресло вашего ребенка — это привязь, от которой зависит его жизнь.Убедитесь, что их ремни правильно затянуты на при каждой поездке .

  2. Пух изменяет положение лямок на теле ребенка

  Пух, даже если в нем есть отверстия для лямок, может вызвать еще одну потенциально смертельную проблему: смещение плечевых лямок. При лобовом столкновении ребенок, обращенный лицом назад, будет скользить по спинке автокресла к передней части автомобиля. Плотно отрегулированные лямки удерживают ребенка в автокресле, предотвращая выброс.

  Ремни на автокресле расположены точно так, чтобы приспособить и зафиксировать маленьких детей в этой ситуации.Ремни расположены на определенном расстоянии друг от друга, определенной ширины и на определенном уровне, чтобы ваш ребенок оставался в своем автокресле во время аварии. Все, что нарушает или мешает тому, как лямки лежат на ребенке, повлияет на работу лямок в случае аварии. Например, если в «пушинке» есть отверстия для плечевых ремней, которые шире, чем прорези для ремней на автокресле, ремни могут быть слишком широкими, чтобы удерживать ребенка там, где ему нужно быть в тот момент, когда это наиболее важно. У младенцев очень гибкие плечи, что с точки зрения эволюции хорошо, поскольку без них вагинальные роды невозможны.Однако инженерам автомобильных кресел пришлось очень много потрудиться, чтобы убедиться, что эти гибкие плечи не позволяют младенцам выскальзывать прямо из своих автомобильных кресел в случае аварии, когда силы тянут тело ребенка, обращенного назад, вверх по сиденью.

  Более 50 популярных рецептов пуховых десертов, которые стоит попробовать

  • Пинтерест
  • Фейсбук
  • Твиттер
  Рецепты Fluff Dessert Recipes – ищете легкий и освежающий десерт, идеально подходящий для лета? Вот 50+ лучших рецептов Fluff Dessert ! Эти рецептов воздушных десертов просты в приготовлении и идеально подходят для любого случая.

  Чтобы узнать больше быстрых и простых рецептов десертов, ознакомьтесь с ними: простых ужинов для детей, идеально подходящих для занятых будних вечеров, идеи ужина из 5 ингредиентов, идеи рецептов полезного спирализатора

  ПОДПИСАТЬСЯ СЕЙЧАС

  Присоединяйтесь к более чем 100 000 читателей и получите доступ к БЕСПЛАТНОМУ контенту, идеям для детей, семейным рецептам, рекламным акциям, печатным материалам и многому другому!

  Популярные рецепты пуховых десертов

  Вы поклонник рецептов воздушных десертов ? Мы уверены!

  Кто может устоять перед рецептами воздушных десертов , приготовленных из зефира и подслащенных фруктами и орехами?

  Рецепты пышных десертов — это самые лучшие и простые рецепты десертов, которые вы можете приготовить.Обычно сочетание фруктов, пудинга и взбитых начинок сочетается друг с другом, чтобы создать вкусное и освежающее летнее угощение, которое гарантированно понравится толпе.

  Но, Рецепты пышных десертов настолько хороши, что могут стать идеальным завершением любой трапезы. На самом деле, они настолько просты и вкусны, что являются обычной идеей праздничного десерта.

  Нам нравится улучшать наши рецептов воздушных десертов , добавляя вкусные дополнения, такие как различные виды орехов, семян и даже посыпку.

  Десерты Fluff идеально подходят практически для любого случая или праздника. F Luff Dessert Recipes легкие, пышные и идеально сочетаются практически с любым типом еды.

  И самое приятное то, что приготовить рецептов воздушных десертов очень просто. Рецепты пышных десертов готовятся очень быстро, так что вы даже можете приготовить их в последнюю минуту.

  Итак, вот наши любимые рецепты воздушных десертов , которые вы должны добавить в свой репертуар десертов.Эти рецептов воздушных десертов станут идеальным завершением летнего барбекю или идеальным перекусом после обеда в теплый день! На самом деле, они настолько хороши, что вы можете запланировать подавать эти рецептов пушистых десертов на любом семейном собрании, обеде или праздничной вечеринке.

  Примечание. Чтобы получить оригинальный рецепт любого из рецептов воздушных десертов, перечисленных ниже, щелкните ссылку под выбранным вами воздушным салатом.

  50+ лучших рецептов пуховых десертов

  Чтобы получить полные рецептов воздушных десертов , нажмите на ссылку под каждым изображением

  Банановый пудинг №1

  Если вы любите банановый пудинг, вам обязательно ПОНРАВИТСЯ этот банановый пудинг, потому что он на вкус как банановый кремовый пирог! Посетите Easy Good Eats, чтобы получить полный рецепт.

  Щелкните здесь, чтобы купить все ингредиенты для приготовления этих лучших салатов из пуха.

  #2 Салат с летними ягодами и чизкейком

  Если ягоды вам больше по вкусу, то вы обязательно захотите добавить этот салат с ягодным чизкейком в свой список десертов. Это один из тех декадентских рецептов пышных десертов , которые в сочетании образуют чизкейк с ягодами. Щелкните здесь, чтобы посетить The Slow Roasted Italian, чтобы ознакомиться с полным рецептом.

  Нажмите здесь, чтобы узнать об эксклюзивных предложениях сервировочной посуды, идеально подходящей для воздушных салатов.

  #3 Праздничный мятный пух

  Когда наступит Рождество, вам обязательно захочется попробовать этот рецепт салата из мяты. Порошок зефира, сливочный сыр и перечная мята объединены для создания этого идеального праздничного десерта. Нажмите здесь, чтобы посетить The Pinning Mama, чтобы получить полный рецепт салата из пуха.

  #4 Салат с персиками

  Если вы любите персики, обязательно попробуйте этот салат из персикового пуха. Сочетание ванильного пудинга, персиков, взбитых сливок, зефира и орехов делает эпический летний десерт.На самом деле, это один из тех рецептов слоеного десерта, который вы захотите готовить круглый год, потому что он очень хорош. Нажмите здесь, чтобы посетить Easy Good Ideas, чтобы получить полный рецепт салата из пуха.

  #5 Салат с персиками Millionaire

  Подобно салату Уотергейт, этот салат Millionaire Peach Fluff сочетает в себе сливочный сыр, Cool Whip, персиковое желе, зефир, персики и орехи пекан, чтобы создать идеальный летний десерт. Нажмите здесь, чтобы посетить Spicy Southern Kitchen, чтобы получить полный рецепт салата из пуха.

  #6 Салат с клубникой и бананом

  Нет ничего лучше, чем салат из клубники и бананов. Когда наступает сезон клубники, мы любим готовить этот вкусный клубнично-банановый салат со спелой местной клубникой. Сочетание сливочного сыра, крутого венчика, бананового пудинга, зефира, спелой клубники и бананов создает один из лучших рецептов пушистого салата , который вы когда-либо ели! Нажмите здесь, чтобы посетить сайт Wine & Glue, чтобы получить полный рецепт салата из пуха.

  #7 Взбитый клубничный чизкейк

  Если вы любите хороший классический клубничный чизкейк, вам обязательно ПОНРАВИТСЯ этот клубничный чизкейк. Вы не пожалеете, сделав это. На самом деле, я могу гарантировать, что он станет новым семейным фаворитом. Нажмите здесь, чтобы посетить сайт Real House Moms, чтобы ознакомиться с полным рецептом.

  Кремовый пух #8

  Кремисклы кричат ​​лето? Я помню, как покупал Creamsicle после почти каждого летнего футбольного матча, когда был ребенком.Это еще один из моих любимых рецептов пушистого салата , потому что он напоминает мне лето моего детства. Сочетание апельсинового желе и ванильного пудинга прекрасно сочетается для прохладного и освежающего летнего удовольствия! Щелкните здесь, чтобы перейти на страницу Served Up With Love, чтобы ознакомиться с полным рецептом.

  #9 Пина Колада Флафф

  Разве ты не любишь Пина Коладу? Если это так, то вы сойдете с ума от этих супер простых и вкусных рецептов пушистого салата. Эта Пина Колада Флафф воссоздает культовые вкусы напитка, сочетая измельченный ананас, пудинг с кокосовым кремом, кокосовую стружку, зефир, прохладный хлыст и сливочный сыр.

  Как хорошо это звучит? Щелкните здесь, чтобы посетить Let’s Dish Recipes, чтобы ознакомиться с полным рецептом.

  #10 Желе с малиной и ванилью пух

  Если вы любите ягоды, то этот 5-минутный пух с малиной просто необходим. Всего из 4 ингредиентов этот простой воздушный салат готовится в кратчайшие сроки. Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт.

  #11 Easy Cherry Fluff

  Вишневый пух без выпечки идеально подходит для серьезных любителей вишни. Смешайте прохладный венчик, сгущенное молоко, начинку для вишневого пирога, ананас, зефир и кокосовую стружку, чтобы сделать этот легкий и пушистый десерт.Нажмите здесь, чтобы посетить сайт Mom On Time Out, чтобы получить полный рецепт.

  #12 Oreo Fluff

  Если вы любите десерты Oreo, то этот рецепт пуха Oreo станет вашим союзником! Этот вкусный и легкий десерт Oreo без выпечки, мини-зефир, крутой венчик и сливочный сыр для создания этого легкого и пушистого десерта Oreo. Нажмите здесь, чтобы посетить Back For Seconds для получения полного рецепта.

  #13 Салат Уотергейт Флафф

   Уотергейт — один из моих любимых рецептов салата из пуха.На самом деле, это самый первый тип пуха, который я сделал, и я был продан после всего лишь одного укуса. Нажмите здесь, чтобы посетить Flavor Mosaic, чтобы получить полный рецепт этого пушистого салата.

  #14 Простой фруктовый салат из взбитых сливок 

  Этот очень простой фруктовый салат легкий и освежающий. Просто смешайте апельсиновое желе, Cool Whip, творог, мини-зефир и фрукты, чтобы сделать этот легкий и воздушный десерт. Нажмите здесь, чтобы посетить Craft-O-Maniac для получения полного рецепта.

  #15 Тыквенный пирог Oreo Cheesecake Fluff

  Рецепты пышных десертов идеальны круглый год.Они настолько просты и вкусны, что станут лучшим освежающим лакомством в летний день. Но они также очень вкусны осенью и зимой, когда приобретают сезонные ароматы, такие как этот чизкейк из тыквенного пирога. Нажмите здесь, чтобы посетить Back For Seconds для получения полного рецепта.

   #16 Гавайский ананасовый кокосовый пух

  Если вы любите сочетание ананаса и кокоса, как и я, то вам понравится этот гавайский ананас и кокос.Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт от Melissa’s Southern Style Kitchen.

   #17 S’Mores No Bake Cheesecake Fluff

  С’Мор? Да, пожалуйста! Если вам нравится сочетание зефира и шоколада, то этот чизкейк S’Mores No Bake гарантированно станет одним из тех рецептов воздушного десерта, которые вы готовите снова и снова. Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт.

   #18 Карамельно-яблочный пух

  Этот карамельно-яблочный пух сочетает в себе осенние ароматы, такие как ириска и яблоко, чтобы сделать идеальный осенний десерт.Нажмите здесь, чтобы посетить Mother Thyme, чтобы получить полный рецепт.

  #19 Салат с вишневым пирогом

   Этот простой салат из пуха с вишневым пирогом, не требующий выпечки, обязательно должен попробовать каждый любитель вишневого пирога. Этот пышный десерт готовится быстро и сочетает в себе начинку для вишневого пирога, сгущенное молоко с сахаром, мини-зефир, измельченный ананас, Cool Whip и орехи пекан. Насколько хорошо это звучит? Полный рецепт смотрите в разделе «Кухня — моя игровая площадка».

   #20 Вишневый чизкейк без выпечки

   Если вы любите хороший вишневый чизкейк, то этот вишневый чизкейк обязательно станет одним из ваших любимых рецептов вишневого десерта.Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт.

  #21 Салат из пуха «Каменная дорога»

  Ничто не сравнится с огромной тарелкой восхитительно вкусного мороженого «Каменная дорога», я прав? Что ж, этот Rocky Road Fluff занимает второе место. Если вы любите мороженое Rocky Road, то этот рецепт воздушного десерта станет вашим союзником. Щелкните здесь, чтобы посетить страницу Inside Bru Crew Life и ознакомиться с подробным рецептом.

  #22 Салат из пуха ангела

  Этот салат из пуха ангела очень просто приготовить даже в самую последнюю минуту.Простое сочетание начинки для вишневого пирога, сгущенного розового, зефира, ананаса, крутого венчика и посыпки создает идеальное воздушное лакомство. Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу Recipe Chatter, чтобы узнать полный рецепт.

  #23 Салат из пуха Easy Creamsicle

  Если вы любитель сливочных кремов, то это гарантированно станет вашим любимым рецептом слоеного десерта. Нажмите здесь, чтобы посетить Pretty Providence для получения полного рецепта.

  #24 Салат из клюквенного пуха

  Это вполне может быть идеальным рецептом праздничного пуха.Нажмите здесь, чтобы посетить Swanky Recipes для получения полного рецепта.

   #25 Вишневый салат из 7 порций

  Этот восхитительный воздушный десерт без выпечки сочетает в себе вишню мараскино, мандарины, Cool Whip, зефир и вишню 7Up, сливочный сыр и желе. Ням! Нажмите здесь, чтобы посетить The Country Cook для получения полного рецепта.

  #26 Ананасовый пух

  Если вы любите ананас, вам обязательно понравится этот салат из ананасовых пюре.На самом деле, это так просто и легко, что я могу гарантировать, что это станет одним из ваших любимых рецептов десерта Fluff. Нажмите здесь, чтобы посетить Simple Easy Creative и получить полный рецепт.

  #27 Банановый пудинг Potluck Fluff 

  Если в вашем доме любят бананы и зефир, то этот невероятно вкусный банановый пудинг придется вам по вкусу. Бананы в сочетании с замороженной начинкой, ванильным пудингом, мини-зефиром и ванильными вафлями превращаются в райскую воздушность.Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт бананового пудинга Potluck.

  #28 Салат с вишневым чизкейком

  Этот быстрый и простой рецепт салата из вишневого чизкейка идеален, если вы ЛЮБИТЕ чизкейк. Эта вкусная версия сочетает в себе все традиционные ингредиенты вишневого чизкейка, чтобы создать божественный салат из вишневого чизкейка. Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт салата с вишневым чизкейком.

  #29 Взбитая арахисовая паста Reese’s

  Любите чашки с арахисовым маслом? Тогда вы должны попробовать этот ультра-шоколадный рецепт пуха Reese’s с арахисовым маслом.Это ТОЛЬКО для серьезных любителей арахисового масла! Нажмите здесь, чтобы получить этот рецепт пуха с арахисовым маслом от Reese’s

  .

  Салат из клюквы #30

  Добавленный хруст орехов пекан в этом салате из клюквенного пуха делает этот пух идеальным сочетанием сладкого, легкого и хрустящего. Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт этого салата из клюквенного пуха

  .

  #31 Классический салат с апельсиновым пюре

  Пытаетесь воссоздать традиционный салат из апельсиновой муки? Это оно! Этот быстрый и легкий салат из апельсинового пуха — идеальное угощение! Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт этого классического салата из апельсиновой муки

  .

  #32 Кето Зефир Флафф

  Хотите что-нибудь с меньшим содержанием сахара и углеводов? Вот быстрый и простой рецепт салата из кето-пуха, который идеально подходит для тех, кто следит за своим потреблением сахара! Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт Keto Marshmallow Fluff.

  #33 Салат с персиками

  Персиковый пух!? Да, пожалуйста! Если вы любите персики, то обязательно попробуйте этот быстрый и простой рецепт салата из пуха. Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт салата из персика.

  #34 Зеленый фисташковый пух

  Ты любишь фисташки? Как насчет фисташкового мороженого? Тогда вам нужно как можно скорее приготовить этот рецепт салата из фисташкового пуха. Этот быстрый и легкий десерт из фисташкового пуха идеально подходит для удовлетворения любой тяги к фисташкам! Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт зеленого фисташкового пуха.

  #35 Чизкейк с фруктовым салатом

  Для творческого подхода к традиционному чизкейку попробуйте этот быстрый и простой чизкейк с фруктовым салатом. Более легкий, чем традиционный чизкейк, этот рецепт пушистого салата — отличный выбор для обеда, барбекю или даже воскресного ужина. Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт чизкейка с фруктовым салатом.

  #36 Easy Ambrosia Fluff

  Это должен быть лучший традиционный салат из амброзии.Если вы поклонник воздушного салата, который проложил путь к воздушным десертам, то это обязательно нужно попробовать! Это один из тех рецептов пышных десертов, которые вам нужны в вашей семейной книге рецептов. Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт салата Easy Ambrosia Fluff.

  #37 Шоколадный пух

  Только для серьезных любителей шоколада! Этот быстрый и легкий воздушный десерт сочетает в себе шоколадные крекеры Грэма со взбитыми начинками, чтобы получить божественную шоколадную массу. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный рецепт шоколадного пуха.

  #38 Фруктовый салат из 5 чашек

  Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный рецепт взбитых фруктовых салатов на 5 чашек.

  #39 Банановый пух

  Любите время от времени баловаться банановым сплитом? Что ж, вот воздушный салат с уникальным подходом к замороженному угощению. Этот банановый салат из пушистых хлопьев — один из тех рецептов пушистых десертов, которые вам НУЖНЫ в вашей семейной коллекции рецептов. Это серьезно НАСТОЛЬКО хорошо. Нажмите здесь, чтобы прочитать полный рецепт бананового пуха.

  #40 Лимонно-кокосовый пух

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт Лимонно-кокосовой муки.

  #41 Салат из морской пены

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт салата из морской пены.

  #42 Салат из клубничного песочного пирога

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт салата из клубничного песочного пирога.

  #43 Салат с арахисовым маслом и желе

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт салата с арахисовым маслом и желе.

  #44 Салат с фисташками

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт салата с фисташками.

  #45 Легкий клюквенный пух

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт Easy Cranberry Fluff.

  #46 3-х минутный пасхальный пух

   Нажмите здесь, чтобы получить полный рецепт 3-минутного пасхального пуха.

  #47 Взбитый клубничный чизкейк

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт взбитых сливок с клубничным чизкейком.

  #48 Клубничный протеиновый пух

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт клубничного белкового пуха.

  #49 Пух из сахарной ваты

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт сахарной ваты.

  #50 Салат с фисташками и мальвой

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт салата из фисташковой мальвы.

  #51 Малиновый сливочный сыр

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт взбитых сливок с малиной и сыром.

  #52 Салат с лимонным пухом

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт салата с лимонным пухом.

  #53 Салат со сливками и вишней

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт сливочно-вишневого салата.

  #54 Розовый вишневый пух

  Щелкните здесь, чтобы получить полный рецепт Розового вишневого пуха.

  Понравились эти простые рецепты Пухлые десерты ?

  Не забудьте прикрепить его к Pinterest, чтобы вы могли возвращаться к нему снова и снова.Закрепить легко, просто нажмите на изображение ниже и сохраните его на своей любимой доске рецептов вкусных десертов.

  • Пинтерест
  • Фейсбук
  • Твиттер

  Как свести к минимуму путаницу в деловых документах

  Когда вы пишете для бизнеса, вы должны быть ясными и краткими, донося свое сообщение без путаницы. Как и в любом другом стиле письма, качество документа может создать или разрушить его успех.Неэффективная часть может означать, что контракт провалится, ваш начальник проигнорирует ваше бизнес-решение или команда не будет следовать вашей маркетинговой схеме так, как вам хотелось бы.

  Одним из самых больших препятствий на пути к хорошему деловому письму является чепуха — бесполезная и бессвязная информация и слова. Это может быть приемлемым качеством для обычного письма и разговора, но не для делового письма.

  Следуйте приведенным ниже советам.

  Сделать контур

  Еще до того, как вы начнете писать первое слово делового документа, набросайте план.План поможет вам сосредоточиться на письме. Если вы начнете писать без плана, вы рискуете постоянно отклоняться от темы. Это верный убийца вашего документа.

  Избегайте касательных

  Следите за тем, чтобы то, что вы пишете, соответствовало теме. Не упоминайте о том, что произошло много лет назад, если это не поможет вам доказать свою точку зрения. В разговоре можно пойти по касательной, но вы не можете рисковать этим в деловой переписке. Вашему начальнику, потенциальному клиенту или инвестору они не будут интересны.

  Например, флаер, рекламирующий новый ресторан, не должен подробно рассказывать о чистоте помещений или опыте поваров. Оставьте эту информацию для другого документа.

  Устранение избыточности

  Избыточность — частая ловушка в деловой переписке. Когда вы хотите донести свою точку зрения, возникает соблазн повториться. Вы также можете обнаружить, что пишете одно и то же, только по-разному. Это одна из самых сложных вещей для редактирования, но учитывайте важность и значение каждого предложения, которое вы пишете.Спросите себя, добавляет ли это предложение что-то новое или расширяет документ? Если нет, то, вероятно, это лишнее.

  Еще один способ избежать избыточности — проверить чрезмерное использование определенных терминов. У каждого есть свой любимый словарь и модификаторы, но ограничьте частоту их использования.

  Избегайте неуклюжих фраз и идиом

  Следите за тем, сколько слов вы используете в предложении. Если вы пишете фразу, когда ее можно заменить словом, то делайте это.Деловое письмо, в котором излагаются шаги и направления, особенно подвержено риску неуклюжих предложений.

  Типичным примером этого является подчинительный союз «для того, чтобы». Вы можете просто написать «к».

  Если вы пишете инструкции, не пишите: «Выполняйте этот шаг только после того, как все остальное будет выполнено». Это неудобно писать. Вместо этого напишите: «Выполняйте этот шаг последним».

  Избегайте использования клише или идиом, которые полагаются на знание фразы читателем.Это не универсальные утверждения. Вместо этого найдите слова, которые передают то, что вы имеете в виду, в той степени, в которой вы это имеете в виду.

  Например, не пишите: «Я так голоден, что могу съесть целую корову». Вместо этого напишите: «Я голоден» или «Я проголодался».

  Не указывать уже известную информацию

  Не тратьте время на повторение общих знаний о предмете, если это не добавляет ценности документу. Эта проблема может возникнуть, когда автор пытается охватить как можно более широкую аудиторию.В деловой переписке вы должны оставаться сосредоточенными на своей аудитории. Предположим, что есть некоторые вещи, которые читатель уже знает.

  Если вы пишете бизнес-отчет для нескольких менеджеров компании, вы можете предположить, что они хорошо осведомлены об истории компании и ее успехах за последние несколько лет. Это не та информация, которую вам нужно повторять. Это просто пух.

  Удалить наречия степени

  Могут ли слова быть бесполезными? Да. Вам может показаться, что слово добавляет акцент к вашему письму, но в большинстве случаев это не так.Такие слова, как «очень» или «там», можно заменить более весомыми словами или просто убрать полностью.

  Если вы пытаетесь подчеркнуть дружелюбие сотрудников службы поддержки клиентов, не говорите: «Наши сотрудники очень дружелюбны». Просто скажите: «Наш персонал дружелюбный». Между «очень дружелюбным» и «дружелюбным» нет большой разницы.

  Пишите просто

  Когда вы пишете деловой документ, вы не пишете научную статью. Конечно, вы можете обратиться к одному из них, но сейчас не время раскрывать всю лексику, которую вы изучили для GRE.Будь проще. Вместо «допотопного» напишите «устаревшего». Не используйте «высокомерие», напишите «гордость». Вам даже не нужно использовать слово «использовать». «Использование» вполне подойдет.

  Использование традиционного, но профессионального языка сделает ваши идеи понятными для более широкой аудитории.

  Активный голос

  Используйте активный голос! Пассивный залог — одна из самых распространенных ошибок при письме, которая может добавить в письмо лишнюю чепуху. Активный залог возлагает ответственность на действие.Это устраняет неясности и возможные недоразумения. Вместо «От всех сотрудников ожидается…» напишите «Руководство ожидает от сотрудников…»

  Уходи, редактируй, читай

  Не считайте первый вариант окончательным.

  Как только вы закончите писать первый черновик, откажитесь от него или займитесь другим проектом. Трудно перейти от написания непосредственно к редактированию. Дайте себе время между двумя процессами. Когда вы вернетесь, вооружитесь красной ручкой, красным карандашом или любым другим оружием по вашему выбору.

  Редактируйте как сумасшедший, даже если вам нужно удалить разделы, которые вам нравятся. Сохраните эти части для другого документа; их легче отпустить, если вы думаете, что будете использовать их снова.

  Прочтите документ вслух. Слушать поток может быть проще, чем читать для него.

  Попросите другого человека просмотреть ваш документ. Еще одна пара глаз всегда поможет. Кто-то другой может поймать то, чего не заметили вы.

  В заключение

  Написать идеальный деловой документ без лишних слов и лишних слов непросто, но вы можете это сделать.Всегда помните о своей аудитории. Кроме того, дайте себе достаточно времени, чтобы написать и отредактировать. Хороший деловой документ не создается за одну ночь. Надеюсь, у вас будет день или два, чтобы завершить свой проект.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.